Vores personlige refleksioner over udbredelsen af COVID-19

19. marts 2020
3 minutters læsetid
Denne virus påvirker de fleste af os i en eller anden grad. Som en virksomhed der bruger meget tid sammen med virksomheder og deres medarbejdere, er det ikke nogen hemmelighed at de foranstaltninger, som...
Del
Indholdsfortegnelse

Denne virus påvirker de fleste af os i en eller anden grad. Som en virksomhed der bruger meget tid sammen med virksomheder og deres medarbejdere, er det ikke nogen hemmelighed at de foranstaltninger, som både virksomheder og myndigheder har iværksat, vil have en midlertidig negativ indflydelse på forretningen.

Omvendt er det en situation, som giver anledning til flere læringspunkter både personligt og i forhold til virksomheder og organisationer, bl.a.:

Er der styr på vores risikostyring?
Selvom om risikoen med COVID-19 af nogle betegnes som en ”Black Swan” begivenhed og dermed en af den type risici, man normalt ikke vil bruge ressourcer på at håndtere. Så giver situationen alligevel anledning til, at man som virksomhed og organisation er nødt til at kigge på de risici, der kan have en indvirkning på dagligdagen. Vi oplever desværre at mange virksomheder ikke har et overblik over, hvilke risici som er relevante for dem. Og det koster..

Vi anbefaler normalt, at man som virksomhed:
– Får fastlagt sin risikotolerance (hvor stor en risiko kan du tåle og vil du tage)

– Altid som minimum har en oversigt over (og løbende drøfter) top 10 risici. Og det er ikke kun tekniske risici vi tænker på.

Refleksion over den måde vi arbejder på?
Under dette udbrud er mange medarbejdere sendt hjem for at arbejde, de som møder ind, anbefales at tage transportmidler udenfor myldretiden. Når denne højrisiko periode er overstået, vil vi foreslå at I kigger på, om noget kunne gøres anderledes end før COVID-19. Det kunne være afholdelse af møder, muligheder for hjemmearbejde og mødetider. Jeg ved f.eks. at nogle virksomheder har fleksible mødetider, så medarbejderne ikke er ”tvunget” til at bevæge sig mellem hjem og arbejde i myldretiden (og sparer transporttid).

Udnyttelse af sine ressourcer (se animationen i dette opslag):
Hvad kan man gøre for at få mest ud af sine ressourcer og undgå overbelastning.
Mange af beslutningerne om karantæne og begrænsning i arrangementer med mere, er taget med udgangspunkt i at udnytte ressourcerne bedst muligt samt undgå overbelastning af personale og sygehuse. Denne prioritering af valg af indsatser kan sagtens kopieres til virksomheders hverdag.. Der er sikkert nogle af jer, som oplever belastninger af jeres ressourcer, som er over 100%?

Tag tid til at dykke ned i de vigtige ting, som f.eks. strategi og virksomhedens fundament.
I denne tid, hvor mange virksomheder sikkert oplever at der er overskud af tid, så kan man med fordel bruge pausen på at kigge på:
– Virksomhedens strategi
   – Hvor er vi henne
   – Hvor vil vi gerne hen
   – Hvordan kommer vi derhen
– Fundamentet: Kompetencer, opgaver og drift er det stabilt nok og kan det eventuelt optimeres og gøres mere fleksibelt.

Et godt gammelt ordsprog siger at der ikke er noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Så brug dette midlertidige ”stop” til dels at arbejde med noget af det du/I har nedprioriteret og reflekter over de observationer og erkendelser I opnår.

Kom godt igennem denne periode.

Pas på dig selv og dine kolleger

#ledelse #refleksioner #zephyrconsultingdk