LEGO® Serious Play®

Find hurtigere og mere effektive løsninger - sammen

LEGO ® Serious Play ® – gør det ukonkrete konkret, så I når videre med projektet, problemløsningen eller strategien.

 1. Teamet bliver bedre til at arbejde sammen, fordi I skaber et trygt rum for dialog.
 2. I kan omsætte komplekse størrelser som strategi, værdier og projekter til konkret adfærd og handling på medarbejderniveau.
 3. I kan teste udfordringer, scenarier og trends – og fremtidssikre virksomheden.

Hvad er LEGO® Serious Play®?

Skal I udvikle en ny strategi, så virksomheden står stærkt de kommende år?

Har I et vigtigt projekt, som er afgørende for organisationens succes?

Eller vil I gerne udvikle samarbejdet i jeres team?

LEGO ® Serious Play ® handler om, at deltagerne bruger LEGO-klodser til at skabe modeller, som udtrykker visioner, tanker og ideer. Og med udgangspunkt i disse modeller finder I nye løsninger på en kreativ måde. Og det er ikke for sjov (selvom det også er sjovt).

Det kan i bruge LEGO®Serious Play® til

Udvikling af teamsamarbejdet

Kreativiteten og de åbne dialoger øger tilliden mellem medarbejderne og bidrager til et bedre samarbejde.

Teamet får indsigt i styrker og svagheder og større åbenhed om udfordringer i hverdagen.

Implementering af værdier

Abstrakte værdier er ikke meget værd, når de ikke omsættes til praksis.

Brug LEGO ® Serious Play ® til at skabe konkret adfærd på medarbejderniveau, som er i tråd med virksomhedens værdier.

Udvikling af nye strategier

Brug LEGO til at udvikle virksomhedens strategi ved at visualisere komplekse koncepter og skabe en fælles forståelse for de strategiske beslutninger – og test udfordringer, scenarier og trends af, før I står i dem.

Virkeliggørelse af projekter

Skal I starte et nyt projekt sikkert op – eller skal et udfordret projekt tilbage på sporet?

Så kan LEGO ® SERIOUS PLAY ® bruges til at få overblik over faser, styrker/svagheder, risici og muligheder, så I får projektet sikkert i mål.

Sådan hjælper vi dig med en LEGO® Serious Play® Workshop

1. Vi holder et opstartsmøde

Vi afstemmer forventninger og bliver enige om, hvilken effekt du ønsker af workshoppen.

Vil du styrke samarbejdet? Sætte et nyt projekt i gang? Udvikle en ny strategi?

Det klarlægger vi som det allerførste.

2. Vi planlægger workshoppen

Vi skræddersyer LEGO ® SERIOUS PLAY ®-workshoppen til jeres ønsker om effekten og koordinerer alt det praktiske, så I blot skal møde op på dagen med godt humør.

3. Vi afholder workshoppen

Undervejs dokumenterer vi workshoppen skriftligt og med videoer, så I husker de vigtige ting, I når frem til.

Det er afgørende for, at I kan implementere de gode løsninger, når I kommer tilbage på arbejdspladsen.

4. Vi dykker (evt.) dybere ned

Workshoppen kan suppleres med relevante målinger af trivsel, arbejdsglæde, team-performance og personligheds- og teamprofiler.

Dette er et tilvalg til dig, som vil arbejde struktureret med et fokusområde på den længere bane.

Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..
- Deltager, projektlederkursus SA Group
Zephyr Consulting har en unik kombination af kompetencer og stor hands on-erfaring inden for projekter, ledelse og optimeringer, som du typisk ikke har i din virksomhed.
- Jan Bøgely, Propellos
De har en god måde at formidle på, suppleret med praktiske erfaringer. Jeg er indrettet således, at jeg husker bedre og kan nemmere forholde mig, ved henvisning til praktiske eksempler
- Teamleder hos ÅF

Mød din facilitator 
Søren Leth Nielsen

Søren tror på, at mennesker grundlæggende vil gøre det godt. Han sætter tillid og ydmyghed som væsentlige værdier for at vi som mennesker kan fungere optimalt.

Han er drevet af at se virksomheder og mennesker vokse sammen og sætter en ære i at gøre det så enkelt som muligt.

Den faglige og menneskelige ballast har han opnået gennem lederstillinger i blandt andet Forsvaret, Siemens og Maersk.

Book et (gratis og uforpligtende) kaffemøde med Søren
Book møde
Søren Leth Nielsen
Søren Leth Nielsen
Indehaver
Ring 8.00 - 17.00
+45 22 91 50 08

Din investering i en LEGO ® SERIOUS PLAY ®-workshop

Foundation Workshop

Dette format er til dig, som vil styrke dit team socialt.

Gennem kreative øvelser får I større indsigt i jer selv, teamet og arbejdspladsen. I får talt om, hvordan I håndterer svære emner og konkrete løsninger.

Efter workshoppen kan I tage inspirationen eller de konkrete handlinger, I er nået frem til, med hjem og implementere.

Varighed: 3-4 timer

Deltagere: Fra 6 til 100

Priser: Fra 15.000 DKK + moms

Developer Workshop

Kom i dybden med forretningsmæssige eller organisatoriske udfordringer med Developer Workshoppen.

Gennem LEGO-modeller skaber I klarhed over de komplekse problemstillinger, I står over for, og hvordan I sammen ønsker at finde løsninger og føre dem ud i livet.

Efter workshoppen har I fået indsigt og læringer, som I kan gå direkte hjem og implementere med det samme.

Workshoppen egner sig særligt til udvikling af nye strategier, opstart af projekter, innovation, produktudvikling, procesoptimering og lignende.

Varighed: 5 timer – 2 dage

Deltagere: Fra 6 til 100

Priser: Fra 30.000 DKK + moms

Spørgsmål & svar

Mere om hvad LEGO® Serious Play® er

LEGO ® SERIOUS PLAY ® – er en faciliteret metode (som Playful Learning), hvor I bruger LEGO-klodser som redskab til at understøtte kreativitet, kommunikation og problemløsning.

I 1990’erne indså LEGO Group behovet for mere effektive måder at imødekomme de stadig mere komplekse og udfordrende krav i erhvervslivet på.

Sammen med blandt andre professor Johan Roos og professor Bart Victor udviklede virksomheden metoden LEGO ® SERIOUS PLAY ®. Metoden står på et solidt teoretisk grundlag inden for den adfærdsmæssige og relationelle videnskab.

Den grundlæggende antagelse er, at vi når de bedste resultater hurtigst i udviklingsprocesser, når vi går til opgaven kreativt. Altså, ved at lege – på en seriøs måde.

LEGO ® SERIOUS PLAY ®-metoden adskiller sig fra andre ved, at den gør nærværet og dialogen nemmere.

Samtidig ligger det implicit, at alle i organisationen – fra “manden på gulvet” til direktøren – kan bidrage til at forbedre beslutninger, løsninger og resultater.

Hvordan foregår en LEGO® Serious Play®- Workshop?

En typisk LEGO® Serious Play® workshop foregår i flere trin:

 • Introduktion til grundprincipperne i LEGO® Serious Play®, og hvordan de kan bruge LEGO® klodserne til at udtrykke ideer og bygge modeller der symboliserer noget (metaforiske modeller).
 • Indledningsvis gennemføres nogle enkle byggeøvelser for at vænne deltagerne til LEGO® klodserne og det at tænke kreativt. Disse øvelser er designet til at bryde isen og få alle til at føle sig trygge og komfortable med at bygge og dele.
 • Med udgangspunkt i det resultat og diskussioner, som kunden ønsker, stiller vi som facilitatorer specifikke spørgsmål eller præsenterer udfordringer, som deltagerne individuelt skal bygge løsninger på med LEGO® klodser. Dette kan omfatte at bygge en model, der repræsenterer en personlig vision, en forretningsstrategi eller et komplekst problem.
 • Efter byggefasen deler hver deltager sin model med gruppen og forklarer betydningen bag de valgte elementer og konstruktioner. Dette fremmer åben kommunikation, deling af perspektiver og kollektiv forståelse og skaber et psykologisk trygt rum.
 • Til sidst faciliteres en debriefing, hvor deltagerne reflekterer over processen, de indsigter, de har opnået, og hvordan disse indsigter kan omsættes til konkrete handlinger eller beslutninger i deres hverdag.

Hvem passer LEGO ® Serious Play til?

LEGO ® Serious Play ® er relevant for virksomheder og organisationer, som gerne vil:

 • Styrke samarbejdet
 • Udvikle teamet
 • Øge trivslen
 • Udvikle en ny strategi
 • Innovere nye produkter, ydelser eller processer
 • Få værdier og visioner integreret i hele organisationen
 • Skabe fremdrift i et strandet projekt – eller starte et nyt op
 • Og som gerne ser, at relevante medarbejdere og kolleger inddrages i løsningen af de udfordringer, I står overfor.

Fællesnævneren for virksomheder, som har gavn af LEGO ® Serious Play ® er, at de ønsker, at fællesskabet skal arbejde kreativt og nysgerrigt sammen om at skabe holdbare løsninger.

Hvem hjælper dig sikkert gennem LEGO® Serious Play®-oplevelsen?

Zephyr Consulting har mere end 25 års praktisk erfaring indenfor ledelse, optimering og udvikling af medarbejdere.

Gennem ansættelser i blandt andet Forsvaret, Dansk Byggeri, Danfoss, Siemens og Maersk har vi fået en god og solid praktisk erfaring, som gør os i stand til at arbejde med forskellige typer af medarbejdere, kulturer og virksomheder.

Det betyder, at vi kan oversætte principperne fra Lego® Serious Play ® effektivt til netop din virksomhed og de udfordringer, I står med.