Strategisk analyse

Vi hjælper virksomheder med at udarbejde strategiske analyser, som bidrager til at højne performance og nå virksomhedens mål.

Derfor bør I vælge Zephyr Consulting:

 1. Vi har mange års indsigt i, erfaring og succes med at udarbejde strategi i vindervirksomheder.
 2. Vores baggrund med praktisk erfaring som ledere i ind- og udland og dermed indgående indsigt i virksomhedsverdenen.
 3. Stort fokus på at skabe en tillidsfuld atmosfære, hvor I involveres i hele processen med den strategiske analyse og dermed får de bedste forudsætninger for succes.

Hvad er strategisk analyse?

Strategisk analyse er en proces, hvor en virksomhed evaluerer og analyserer sin nuværende position og omgivelser for at identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler.

Formålet med strategisk analyse er at udvikle en dybere forståelse af virksomhedens eksterne og interne faktorer, der kan påvirke dens præstation og dens evne til at nå sine mål.

Skab gode forudsætninger for succes med en grundig virksomhedsstrategi

Der er mange forskellige tilgange til at udvikle en virksomhedsstrategi, og den rigtige tilgang vil afhænge af virksomhedens specifikke situation. Nogle virksomheder vælger at fokusere på en bestemt niche eller en bestemt geografisk region, mens andre satser på at udvikle innovative produkter eller tilbyde en ekstraordinær kundeservice.

Fælles for den gode virksomhedsstrategi er, at den hjælper jer med at nå jeres mål og udvikle virksomheden.

Hos Zephyr Consulting får I ikke bare en konsulent, men en sparringspartner, som engagerer sig i jeres virksomhed/organisation og følger alle tiltag til dørs. Vi er med hele vejen fra strategisk analyse til strategiimplementering.

Sådan arbejder vi med virksomhedsstrategi

1. Behovsafklaring

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvad I har behov for. Vi kigger bl.a. på jeres nuværende virksomhedsstrategi, plan og mål. På den måde kan vi hurtigt danne os et overblik over, hvor det er vigtigst at sætte ind.

Vi engagerer os i jeres virksomhed og de resultater, I har sat jer for, og vi laver derfor et grundigt forarbejde. Som udgangspunkt vender vi tilbage med et forslag til en løsning på opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Omfang (varighed, deltagere m.m.)
 • Opfølgning og feedback (vi har normalt 1-2 feedback-møder i forløbet).

3. Evaluering

Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette har flere aspekter:

 • For at sikre, at succeskriterier er opfyldt (opnåede vi det, vi skulle)
 • Feedback på vores performance
 • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for organisationen fremadrettet.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde os foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle opfølgende aktiviteter.

Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..
- Deltager, projektlederkursus SA Group
Zephyr Consulting har en unik kombination af kompetencer og stor hands on-erfaring inden for projekter, ledelse og optimeringer, som du typisk ikke har i din virksomhed.
- Jan Bøgely, Propellos
De har en god måde at formidle på, suppleret med praktiske erfaringer. Jeg er indrettet således, at jeg husker bedre og kan nemmere forholde mig, ved henvisning til praktiske eksempler
- Teamleder hos ÅF

Fra strategisk analyse til strategiimplementering

Fra strategisk analyse til strategiimplementering
Når vi arbejder med virksomhedsstrategi, benytter vi blandt andet strategimodeller som Hoshin Kanris Policy Deployment. Det er en metode, som omsætter/nedbryder langsigtede strategiske mål til håndgribelige mål og eksekverbare indsatsområder, som skaber de bedste forudsætninger for, at virksomheden får succes.

En virksomhedsstrategi rummer alt fra strategisk analyse til strategiimplementering.

Processen består kort fortalt af fem trin:

 • Strategisk analyse, hvor I evaluerer og analyserer jeres nuværende position samt intern og ekstern indflydelse på den.
 • Tilpasning af jeres strategi, herunder prioritering af indsatsområder, samt hvad og hvor meget der skal forbedres/ændres.
 • Involvering af alle i organisationen/virksomheden i, hvordan de kan bidrage til målene og bidrage til den fælles succes.
 • Fastlæggelse af aktiviteter og mål for alle i virksomheden (fra ledelsesniveau til individuelt niveau).
 • Løbende opfølgning på de planlagte aktiviteter og mål
cross