Teamudvikling

Udvikling af teams handler om optimering af samspil og modspil og om at udvikle en praksis, hvor flere personer arbejder sammen og støtter hinanden i løsningen af den fælles opgave.

Du bør vælge Zephyr Consulting, fordi:

Vi er hurtige til at skabe en tillidsfuld atmosfære, med åben dialog om udfordringer

Vi har et stort fokus på at skabe positive forandringer i det enkelte team

Vi måler løbende på effekten af indsatsen.

 
 

Den gode teamperformance

Hvert medlem skal opnå en tilstand, hvor vedkommende ved, hvordan og hvad man kan hjælpe teamet med for at levere de bedst mulige resultater. For at opnå dette arbejder vi med både de faglige og personlige kompetencer. Fokus er gennem erkendelse og refleksion at styrke den fælles læring og udvikling. Samarbejde skal, ligesom en muskel, vedligeholdes og trænes for at bevare sin styrke.

Vores teamudviklingsforløb er en blanding af tests (personligheds- samt teamtests), teori, praktiske øvelser og opgaver kombineret med Playful Learning. Playful Learning anvendes, fordi denne tilgang oftest er den afgørende forskel mellem passiv viden og værdiskabende adfærdsændring.

Et af de værktøjer, som vi anvender meget inden for Playful Learning, er LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden. Den er et anerkendt og gennemprøvet værktøj til strategiudvikling, innovation og teamudvikling mv. Metoden er udviklet hos LEGO® Company i samarbejde med førende forskere inden for strategi og organisationsadfærd. Værktøjet gør brug af mangfoldigheden i LEGO®-klodsen. LEGO®-elementer fungerer derfor som tredimensionelle modeller af forretningsmæssige problemstillinger og udfordringer. Forskning viser, at når vi bruger vores hænder i en kreativ proces, så udtrykker vi vores tanker og ideer mere præcist og nuanceret. Det medfører, at de er nemmere at forstå og huske.

Personlighedstests

En del af teamudvikling er, at teamet lærer mere om sig selv og reflekterer over, hvorfor de enkelte reagerer, som de gør. Til at hjælpe med at fremme denne indsigt anvender vi primært værktøjet e-stimate, som giver forståelse for personernes styrker og udviklingsområder. Det kan bl.a. bruges til at sammensætte det helt rigtige medarbejderteam og til at øge fokus på styrker, performance og effektivitet. Profilen anvendes, fordi den er meget let at forstå og nem for folk at omsætte i den hverdag, de er en del af. Vi bruger profiltest i alle teamudviklings-, lederudviklings- samt projektlederforløb. Se mere om e-stimate her: e-stimate personlighedstest

Vi arbejder især med emner som; Tillid, evne til at tage konflikter, gensidig forpligtelse, ansvarlighed samt fokus på resultater. Fordi gode teams er meget gode til at fokusere på disse emner.

Vores store fokus på at skabe en positiv forandring betyder, at vi ALTID måler temperaturen på teamsamarbejdet før, under og efter, aktiviteterne er gennemført. Dette giver samtidig den enkelte leder mulighed for at prioritere indsatserne.

Vi har en omfattende teoretisk værktøjskasse, som kombineret med mange års praktisk hands on-erfaring giver os mulighed for at bruge de værktøjer, som giver størst mulig effekt i den aktuelle situation.

Vores teamudviklingsforløb tilpasses ALTID den enkelte virksomheds/organisations aktuelle situation og udfordringer, således at investeringen bærer frugt tidligt i forløbet.

Sådan arbejder vi

Group of business people having a meeting at office

1. Behovsafdækning

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer jeres nuværende situation, samt hvilke ønsker I har til effekt, når vi er færdige med opgaven. Herved kan vi hurtigt danne os et billede af, hvor det er vigtigst at sætte ind.

For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, som er investeringen værd, og som kan mærkes, også efter vi er færdige med opgaven. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

  • Formål
  • Succeskriterier
  • Omfang (varighed, deltagere m.m.)
  • Typer af målinger (Team-, trivsel- eller medarbejdertilfredshedsmålinger)
  • Tid for målinger (Vi måler normalt før og efter aktiviteten. Ved længere forløb måler vi også under)
  • Opfølgning og feedback (normalt vil vi have 1-2 feedback-møder i løbet af forløbet).

3. Evaluering

Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

  • Check ind, om succeskriterier er opfyldt (vi måler altid før og efter)
  • Feedback på vores performance
  • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for organisationen fremadrettet.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde os foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle følgeaktiviteter.