Virksomhedsrådgivning

Vi hjælper virksomheder med skræddersyet virksomhedsrådgivning, som bidrager til at forbedre jeres resultater og komme i mål med jeres strategi.

Derfor bør i vælge Zephyr Consulting:

  1. Vi hjælper jer med at identificere og skabe de rette forudsætninger for, at virksomheden kan opnå sine mål.
  2. Vi har praktisk erfaring som ledere i ind- og udland (vi har selv praktiseret, hvad vi prædiker).
  3. Vores mangeårige erfaring har klædt os på til at skære ind til benet og fokusere på det, som er allermest vigtigt for at sikre jeres fortsatte succes.

Hvad er virksomhedsrådgivning?

Virksomhedsrådgivning er en service, der tilbydes af erfarne rådgivere, som hjælper virksomheder med at opnå deres mål og forbedre deres resultater. Rådgiverne kan tilbyde vejledning og støtte på en lang række områder, herunder strategisk planlægning, økonomi, ledelse, markedsføring, HR og teknologi.

Få succes med erfaren virksomhedsrådgivning

Vi baserer vores virksomhedsrådgivning på mange års erfaring på området – både praktisk erfaring som ledere i ind- og udland samt indgående erfaring med at rådgive vindervirksomheder og skabe gode rammer for udvikling og vækst.

Zehyr Consulting hjælper virksomheder med at identificere og tackle problemer, der kan begrænse jeres vækst og succes. Vi kan også hjælpe med at udvikle en strategi, der passer til jeres mål og ressourcer, og som kan hjælpe med at differentiere jer fra jeres konkurrenter.

Vi kan ligeledes hjælpe med at implementere forbedringer og ændringer i virksomhedens/organisationens processer og arbejdsgange for at øge effektiviteten og reducere omkostningerne. Derudover kan Zephyr også bidrage til at træne og udvikle jeres medarbejdere, så de har de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at understøtte virksomhedens succes.

Sådan arbejder vi med virksomhedsrådgivning

1. Behovsafklaring

Forløbet med virksomhedsrådgivning starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvad I har behov for. Vi kigger bl.a. på jeres virksomheds strategi, plan og mål for fremtiden. På den måde kan vi hurtigt danne os et billede af, hvor det er vigtigst at sætte ind.

For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, hvor virksomhedsrådgivningen er tilpasset jer og hjælper jer med at opnå de resultater, I har sat jer for. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

  • Formål
  • Succeskriterier
  • Omfang (varighed, deltagere m.m.)
  • Opfølgning og feedback (løbende feedback vil normalt blive anvendt, så der er mulighed for at tilpasse indsatserne).

3. Evaluering

Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

  • For at sikre, at succeskriterier er opfyldt (opnåede vi det, vi skulle)
  • Feedback på vores performance
  • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for organisationen fremadrettet.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde os foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle opfølgende aktiviteter.

Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..
- Deltager, projektlederkursus SA Group
Zephyr Consulting har en unik kombination af kompetencer og stor hands on-erfaring inden for projekter, ledelse og optimeringer, som du typisk ikke har i din virksomhed.
- Jan Bøgely, Propellos
De har en god måde at formidle på, suppleret med praktiske erfaringer. Jeg er indrettet således, at jeg husker bedre og kan nemmere forholde mig, ved henvisning til praktiske eksempler
- Teamleder hos ÅF

Zephyr er jeres personlige virksomhedsrådgiver

Hos Zephyr Consulting får I en personlig virksomhedsrådgiver, som hjælper jer med at skabe resultater med et menneskeligt ansigt. Vores virksomhedsrådgivere tager altid udgangspunkt i jeres specifikke behov og skræddersyr forløbet til jeres ønsker, udfordringer og mål for virksomheden. Vi fungerer således ikke som upersonlige konsulenter, men som sparringspartnere, der er investerede i at skabe de bedst mulige resultater for jer.

Vores fokus er på mennesker, muligheder og målopfyldelse. Vi ser holistisk på virksomheden og de mennesker, der er en del af den, for at kunne tilbyde jer en specialiseret virksomhedsrådgivning med langsigtede perspektiver. Vi er fleksible og jordnære og kan tilpasse vores virksomhedsrådgivning præcis til jeres behov.

Book samtale