Projektlederuddannelse

En projektlederuddannelse hos Zephyr Consulting fokuserer på både de bløde og hårde aspekter af projektledelse.
Uddannelsen tilpasses den virkelighed, som projektlederen er en del af, og er grundlæggende ikke begrænset af projektstandarder, men derimod baseret på ”best practice” inden for projektledelse.

Derfor bør du vælge en projektlederuddannelse ved Zephyr Consulting:

 1. Vi tager selv den medicin vi ordinerer, fordi vi ved, at den virker.
 2. Kan skabe sig et overblik, som er nødvendigt for at prioritere indsatser, optimere anvendelsen af ressourcer samt bevare overblikket over fremdrift, kvalitet, trivsel og sikkerhed.
 3. Vi kan omsætte teorien til praksis og fokuserer på projektledelse som et håndværk.

En skræddersyet projektlederuddannelse

I udgangspunktet arbejder vi ikke med standard-projektlederuddannelser som Prince 2, IPMA og lignende. I stedet tilpasser vi form og indhold til den virkelighed, som projektlederen skal være en del af.

Det er især faktorer som kultur, projektmodenhed og mindset, der kan have afgørende indflydelse på, om projekter lykkes eller ej. Derfor prioriterer vi en tæt dialog med den virksomhed eller organisation, som vi laver uddannelsen for. Vi har nemlig et skarpt fokus på, at investeringen skal bringe positiv værdi med sig.

Det får du ud af en projektlederuddannelse hos os

På vores projektlederuddannelser får den enkelte deltager konkrete og brugbare værktøjer. Det er værktøjer, som både sikrer en effektiv projektledelse, og som er enkle at implementere allerede fra dag ét.

Værktøjerne sikrer, at deltageren som projektleder:

 • Får en helhedsforståelse for projektarbejdet og de sociale faktorer, der er afgørende for at få succes
 • Kan skabe sig et overblik, som er nødvendigt for at prioritere indsatser, optimere anvendelsen af ressourcer samt bevare overblikket over fremdrift, kvalitet, trivsel og sikkerhed.
 • Kan prioritere sine indsatser.

Rammen for alle vores projektlederuddannelser

Tilgangen til projektlederuddannelsen er en blanding af teori, praktiske øvelser og opgaver kombineret med ”Playful Learning”. Vi anvender ”Playful Learning”, fordi det oftest er den afgørende forskel mellem passiv viden og værdiskabende adfærdsændring. Forskning viser, at vi som mennesker lærer bedre, når vi er aktivt involverede og samtidig udfordres i anvendelsen af den nye viden.

Rammen for vores projektlederuddannelser er eksempelvis:

 • Fundament for projektet (Succeskriterier, roller & ansvar, projektplanlægning & risici)
 • Lederrollen (Selvledelse & Teamledelse)
 • Kommunikation (Præsentationer, feedback, møder & rapportering)
 • Eksekvering (Prioritering & fokus)
 • Personlig effektivitet
 • Afslutning & overlevering
 • Værktøjer til at drive innovation og læring i et projektmiljø
 • Eksamen (format aftales med den enkelte kunde)
  - Online multiple choice-test med feedback-rapport
  - Eksamensprojekt baseret på egen case og individuel feedback.

Projektlederuddannelse forløb

1. Behovsafklaring

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvad I ønsker at opnå, når vi engang er færdige. Herunder drøftelser af, hvad I ser som effektiv projektledelse, virksomhedens kultur, og hvordan I arbejder med projekter i dag (projektmodeller og projektmodenhed m.m.).

For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, som er investeringen værd, og som kan mærkes, også efter vi er færdige med opgaven. Hvis ikke det lærte efterfølgende omsættes i virksomheden, er det spildte ressourcer for alle. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Omfang (moduler, forberedelse og eksamen)
 • Opfølgning samt feedback (normalt laver vi opfølgning efter hver seance og midt i forløbet).

3. Evaluering af projektlederuddannelsen

Alle forløb afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

 • Check ind, om succeskriterier er opfyldt (vi måler altid før og efter)
 • Feedback på vores performance
 • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for følgegruppe/ledelse.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde sig foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle følgeaktiviteter.

Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..
- Deltager, projektlederkursus SA Group
Zephyr Consulting har en unik kombination af kompetencer og stor hands on-erfaring inden for projekter, ledelse og optimeringer, som du typisk ikke har i din virksomhed.
- Jan Bøgely, Propellos
De har en god måde at formidle på, suppleret med praktiske erfaringer. Jeg er indrettet således, at jeg husker bedre og kan nemmere forholde mig, ved henvisning til praktiske eksempler
- Teamleder hos ÅF

Hvem er vi?

Når du vælger en skræddersyet projektlederuddannelse fra Zephyr Consulting, vælger du en uddannelse fra et mindre konsulenthus med mere end 25 års erfaring inden for ledelse og optimering af medarbejdere. Vi brænder for det, vi laver, og vores mange års erfaring har vist os, hvad der virker. Vi elsker at bruge vores erfaring til at skabe positiv værdi hos andre virksomheder, og vi sætter kvaliteter som ydmyghed, kvalitet og ærlighed højt.

Vi tilbyder også andre forskellige kurser og uddannelser:

Foruden den skræddersyede projektlederuddannelse tilbyder vi også blandt andet projekt-coaching, kurser i lederudvikling og hjælp til projekteksekvering. I vores projekt-coaching arbejder vi med at skabe en klar og åben dialog mellem projektlederen og det øvrige team, og vi er gode til at skabe den tillidsfulde atmosfære, der er nødvendig for at skabe succes i ethvert projekt.

Vores kurser i lederudvikling er til ledere, der ønsker at udvikle deres evner som den, der går forrest i et team og har det store overblik og ansvar. Det handler først og fremmest om, at vi sammen skal finde ud af, hvem du er som leder, og hvad dine stærke og mindre udviklede sider er. Med god selvindsigt kommer man længst. Det har vores erfaring vist.

Med vores hjælp til projekteksekvering kan du søsætte de projekter, du og sit team drømmer om. Vi støtter dig i at skabe det gode fundament, som projektet skal stå og udvikle sig på og hjælper med at skabe de bedste forudsætninger for at have en konstruktiv dialog i hele teamet undervejs i processen.

Vi ser frem til at høre fra dig! Du kan booke et uforpligtende møde nederst på siden her eller udfylde vores kontaktformular.

cross