Lederudvikling

Lederudvikling hos Zephyr Consulting hjælper ledere til større indsigt i sig selv og den verden/organisation, de er en del af. Kun derved kan man spille sig selv og sine medarbejdere gode.

Derfor bør du vælge Zephyr Consulting:

Vi er hurtige til at skabe en tillidsfuld atmosfære, som gør, at lederne lader sig udfordre

Stort fokus på at skabe positiv effekt i organisationen (måler på effekten før, under og efter)

Praktisk erfaring som ledere i ind- og udland (vi har selv taget den medicin, vi ordinerer).

 
 

Bliv en bedre leder med et ledelseskursus

Lederrollen i Danmark er under stor forandring. Øget internationalisering skaber et stigende behov for en kombination af skandinavisk lederstil og evnen til at levere kontinuerlige gode resultater, som bidrager til bundlinjen.

Godt lederskab handler om, at man er i stand til at sætte retningen og opnå resultater sammen med andre. Med vores erfaring som ledere i Forsvaret både i Danmark og udlandet ved vi, at godt lederskab udspringer af, om man er i stand til at lede sig selv. Man står nemlig stærkere som leder, når man kender sig selv.

Målet med et forløb i ledelsesudvikling er at øge lederens indsigt i individuelle styrker og svagheder. Og gennem såvel erkendelse som intensiv træning er det med til at skabe grundlag for god ledelse i praksis.

I vores lederudviklingsforløb går vi tæt på den enkelte og er ikke bange for at udfordre i krydsfeltet mellem kultur, medarbejdere og resultater. Udfordringerne bringer den enkelte uden for komfortzonen og giver mulighed for, at man for alvor kan lære noget om sig selv og andre.

Det nye kendskab og de nye erkendelser kan frigøre potentialet for den enkelte leder. Og det vil være til stor gavn for ikke blot lederen, men også teamet og hele organisationen. Vores erfaring er, at de fleste virksomheder og organisationer har et kæmpe potentiale, som ikke udnyttes fuldt ud. Det potentiale vil vi rigtig gerne hjælpe med at drage fordel af gennem vores ledelseskursus.

Lederudvikling med værdi

Det er vigtigt i en virksomhed, at lederudvikling skaber værdi. Derfor vil du opleve med vores lederkurser, at de inkluderer konkrete og håndgribelige værktøjer til ledelse fra operationelt til strategisk niveau.

Lederens opgave drejer sig i højere og højere grad om kombinationen af at ”komme op i helikopteren”, styre driften og udvikle medarbejderne og organisationen. Derfor er det vigtigt for os, at vi i vores lederudviklingsforløb ikke kun har fokus på, at lederen får øget kendskab til sig selv, men at lederen også får nogle værktøjer, som hjælper med at:

 • lede i forhold til formål og værdier
 • gennemføre medarbejderudvikling, herunder feedback og svære samtaler
 • understøtte overordnede mål ved at nedbryde dem til konkrete handlinger inkl. opfølgning
 • sikre kontinuerlig læring
 • sikre trivsel og motivation.

På den måde kommer vi i vores kursus for ledere godt rundt om de forskellige aspekter af, hvad et lederjob typisk indeholder.

Lederudvikling med fokus på den enkelte

En vigtig del af lederudvikling er, at man er i stand til at kigge indad og reflektere over, hvorfor man reagerer, som man gør. Helt konkret kan værktøjet e-stimate være med til at give en forståelse for personers individuelle styrker og udviklingsområder. Derfor bruger vi denne profil, som er let at forstå og nem at bruge i hverdagen. Vi bruger profiltest i alle teamudviklings-, lederudviklings- og projektlederforløb, da vi mener, at de kan tydeliggøre og konkretisere resultaterne.

Det er vigtigt for os, at vores lederudviklingsforløb også kan bruges konkret i hverdagen. Derfor klarlægger vi, hvor den enkelte leder med fordel kan prioritere sin indsats, og vi måler på effekten af indsatserne.

Hos Zephyr Consulting har vi mange års praktisk erfaring kombineret med en omfattende teoretisk værktøjskasse. Denne kombination giver os mulighed for at bruge de værktøjer, som giver størst mulig effekt i den specifikke situation.

Vi tilpasser altid vores lederudviklingsforløb til den enkelte virksomheds/organisations aktuelle situation og udfordringer, således at investeringen i lederudvikling bærer frugt tidligt i forløbet, men også har en positiv effekt på længere sigt.

Vi har et stort udvalg af kurser og uddannelser

I en virksomhed/organisation er der altid parametre, man kan optimere. Derfor tilbyder vi en lang række kurser og uddannelser inden for forskellige områder, som kan hjælpe virksomheder med at stå endnu stærkere. Du kan fx blive meget klogere på operationel excellence. Her vil du få værktøjer til, hvordan du kan skabe endnu større værdi for dine kunder.

Du kan også deltage i vores kurser om strategieksekvering, hvor vi kommer ind på forskellige strategier til, hvordan du kan arbejde så effektivt som muligt med eksekvering. Det er også muligt at tage en skræddersyet projektlederuddannelse hos os.

Der er altså masser af muligheder for at optimere forholdene i virksomheder/organisationer. Har du fået lyst til at booke et uforpligtende møde, kan du nemt gøre det gennem vores kontaktformular.

Eksempel på forløb:

Sådan arbejder vi

Group of business people having a meeting at office

1. Behovsafklaring

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvad det er, I har behov for.

Vi kigger bl.a. på jeres organisatoriske setup, værdier, medarbejdermålinger og strategi samt ønsker til resultat af lederudviklingen. Herved kan vi hurtigt danne os et billede af, hvor det er. For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, som er investeringen værd, og som kan mærkes, også efter vi er færdige med opgaven. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Omfang (varighed, deltagere m.m.)
 • Typer af målinger (Team-, trivsels- eller medarbejdertilfredshedsmålinger)
 • Opfølgning og feedback (normalt vil vi have 1-2 feedback-møder i forløbet).

3. Evaluering

Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

 • Check ind, om succeskriterier er opfyldt (vi måler altid før og efter)
 • Feedback på vores performance
 • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for organisationen fremadrettet.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde sig foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle følgeaktiviteter.