Vi hjælper dig med at frigøre potentialet i dig og din virksomhed

Vi er en fleksibel og jordnær konsulentvirksomhed, som brænder for at hjælpe virksomheder og organisationer med at frigøre deres uudnyttede potentiale og forbedre deres resultater.

Vores mangeårige erfaring fra arbejdet med mennesker, organisationer og forbedringer globalt gør, at vi hurtigt kan skære ind til benet og fokusere på det, som er relevant, og som giver mest mulig værdi.

Undgå trafikkaos og skab overblik

Virkeligheden i mange virksomheder og organisationer er, at mange projekter fejler, at tiden og budgettet skrider, og at medarbejderne demotiveres. Effektiviteten i disse projekter kan sammenlignes med trafikkaos i myldretiden.

Vores ydelser hjælper projekter med at skabe de rette forudsætninger for at skabe og bevare et overblik, som gør det muligt at prioritere indsatserne, til gavn for fremdrift, kvalitet og sikkerhed.

Vi tror på, at mennesker er nøglen til virksomhedens succes og at mennesker grundlæggende kan og vil gøre det godt.

Spil dig selv og dit team gode

Lederrollen for den danske leder er under forandring. Et stigende fokus på evnen til at balancere den skandinaviske lederstil med fokus på resultater kræver disciplinerede ledere, som kender sig selv og ved, hvordan de kan spille sig selv og andre gode.

I vores udvikling af ledere og teams er vi ikke bange for at gå tæt på og udfordre. Det er netop her, uden for komfortzonen, man for alvor kan nå til erkendelser, som via refleksioner frigør det uudnyttede potentiale i den enkelte. Dette er til stor gavn for den enkelte, teamet samt den organisation, vedkommende er en del af. Vi ser investering i udvikling af ledere og teams ligesom investeringer i maskiner og anlæg; nemlig som noget, der skal skabe både menneskelig og organisatorisk værdi.

Work smarter, not harder ...

Driften af virksomheder og organisationer skal forstås som et samlet system bestående af værdistrømme, daglig drift, kultur, ledelse og mennesker. Den optimale drift opnås, når man får disse faktorer til at arbejde sammen på den mest effektive måde. Kunsten er at finde ind til kernen af virksomheden, så man får mere ud af sine ressourcer og får ”work smarter, not harder” til at fungere i praksis. Vi hjælper dig og din virksomhed med værktøjer og støtte til at identificere, håndtere og forbedre nuværende processer og aktiviteter, så I kan arbejde jer frem mod kun at bruge ressourcer på det, som reelt skaber værdi.

Omsæt dokumentet i skuffen til praksis

Der bruges ofte mange ledelsesmæssige ressourcer på at udvikle og planlægge projekter og strategier, men man ender ofte med ikke at få omsat dem til praksis. Opgørelser fra flere mellemstore og store danske virksomheder viser, at kun 20 % af ledernes planer, strategier eller projekter er ført ud i livet efter hensigten. Dette medfører en del spildte kræfter og negativ påvirkning af medarbejdernes motivation. Vi hjælper med at omsætte og eksekvere jeres planer og strategier, så de bliver mere end et dokument i en skuffe, og så de skaber den effekt, du som leder oprindeligt efterstræbte.

Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..
- Deltager, projektlederkursus SA Group
Zephyr Consulting har en unik kombination af kompetencer og stor hands on-erfaring inden for projekter, ledelse og optimeringer, som du typisk ikke har i din virksomhed.
- Jan Bøgely, Propellos
De har en god måde at formidle på, suppleret med praktiske erfaringer. Jeg er indrettet således, at jeg husker bedre og kan nemmere forholde mig, ved henvisning til praktiske eksempler
- Teamleder hos ÅF