e-stimate personlighedstest

Sammensæt et stærkere team ved hjælp af en personlighedsprofil

e-stimate er et værktøj til at lave personlighedsprofiler på nuværende og kommende medarbejdere.

Profilerne hjælper dig til at sammensætte et stærkere team, udvikle dine medarbejdere og undgå fejlansættelser, så dit team præsterer bedst muligt.

Derfor skal du bruge personlighedsprofiler:

 1. Du mindsker risikoen for personlig bias, når du ansætter nye medarbejdere – og får kontrakt på den bedste kandidat
 2. Du lærer at forstå dine medarbejdere, så du kan drage bedre fordel af dem i arbejdet
 3. Du kan sammensætte et team, som understøtter hinandens styrker og opvejer hinandens svagheder

Skal du udvide dit team?

Overvejer du, om en medarbejder skal indtage en ny rolle?

Eller har du ganske enkelt brug for større indsigt i dine medarbejdere, så du kan få dem til at performe bedre sammen?

Ved ansættelser, omstruktureringer og udvikling af ledere og medarbejdere er personlighedsprofiler med profilværktøjet e-stimate uvurderlig.

Du får både indsigt i dig selv som leder og i dit team, så I kan samarbejde optimalt for virksomhedens bedste.

Derfor skal du bruge e-stimate personlighedstest

Vig uden om din personlige bias

Om vi vil det eller ej, så er alle – også ledere – farvet af deres egen personlighed og erfaring.

Det kan betyde, at forudfattede holdninger forhindrer os i at vælge den bedste kandidat.

Personlighedsprofiler hjælper med at fjerne din personlige bias og ansætte den rette medarbejder for team og virksomhed.

Undgå fejlansættelser

En fejlansættelse er omtrent den dyreste fejlinvestering, du kan lave i din virksomhed.

At vælge den rette kandidat første gang sparer dig både penge, tid og frustrationer.

Med en e-stimate-profil af kandidaterne lærer du ansøgerne bedre at kende, så du ved, om de passer til rollen, stillingen og virksomhedens kultur.

Sammensæt et stærkere team

Skal du udvide et eksisterende team med en ny stilling?

Eller overvejer du, om et teammedlem skal have en ny rolle?

Så er det ligeså vigtigt, at den nye medarbejder kan samarbejde med det øvrige team, som at de er fagligt dygtige.

e-stimate hjælper dig med at sammensætte teamet optimalt.

Udvikl ledere og medarbejdere

En leder med selvindsigt er afgørende for fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Det samme gælder lederens indsigt i medarbejdernes personlighed, så de kan lede dem til succes.

e-stimate er et stærkt værktøj til personlig udvikling for både ledere og ansatte.

Hvad er en personlighedstest?

Personlighedstest er værktøjer, hvor du ud fra en række spørgsmål kan tegne en personlighedsprofil af en medarbejder, en potentiel kandidat til en stilling, en leder eller dig selv.

Målet kan være at udvikle den enkelte medarbejder, rekruttere den rette person til en stilling og styrke samarbejdet.

Personlighedstesten består af en række spørgsmål, som personen skal svare på.

Ud fra svarene bliver der lavet en rapport.

Rapporten viser, hvilke styrker og svagheder personen har, og hvordan vedkommende arbejder sammen med andre personprofiler.

Det giver mulighed for, at du kan vurdere, om personen passer ind i dit team eller som leder i din virksomhed.

Du kan også bruge profilen, når du som leder vil arbejde med medarbejdernes udvikling.

Skal vi tage et (gratis og uforpligtende) møde om, hvordan personlighedsprofiler kan hjælpe dig?

Sådan er processen

1. Vi holder et opstartsmøde

Sammen vender vi, hvilken situation din virksomhed står i lige nu, og hvordan e-stimate personprofiler kan være en relevant byggesten til at styrke performance i dit team, din ledergruppe eller i forbindelse med rekruttering.

2. Vi faciliterer testen

Vi sørger for det praktiske, så din kandidat, leder eller medarbejder får adgang til selve testen online, så de kan udfylde den.

3. Du får feedback og en rapport

Du får feedback på profilen. Enten ved et online eller ved et fysisk møde. Derefter får du rapporten tilsendt.

Rapporterne er brugervenlige og lette at forstå. De er blandt andet bygget op med grafiske elementer, så du let får et overblik over personprofilen.

Hvad fokuserer personlighedstesten på?

e-stimate – som er værktøjet, vi arbejder med i Zephyr Consulting – bygger på en fem-faktor-model.

Modellen går ud på, at forskelle i personligheden kan måles ud fra fem dimensioner.

Altså, de fem brede personlighedstræk, som alle har i større eller mindre grad.

Trækkene er:

Omgængelighed

Venlighed, beskedenhed, eftergivenhed.

Samvittighedsfuldhed

Pligtopfyldenhed, arbejdsomhed, ordentlighed.

Emotionelle reaktioner

Bekymring, ængstelighed, irritabilitet.

Ekstroversion

Udadvendthed, dominans, højt aktivitetsniveau.

Åbenhed

Intellektuel nysgerrighed, tolerance, fantasifuldhed.

Hvor præcise er personlighedsprofiler?

Femfaktormodellen bygger på omfattende research, og forskningen tyder på, at den er universel. Det betyder, at den virker på tværs af sprog, kulturer og lande. Trækkene i modellen ser desuden ud til at være arvelige.

Med andre ord er der tale om fem personlighedsfaktorer, der er delvist biologiske. Femfaktor modellen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk.

En personlighed er stabil, men ikke statisk. Din personlighed ændrer sig en smule over tid, men der er altid en kerne, som ikke forandrer sig.

Resultaterne er tydelige:

Der er en stærk sammenhæng mellem de svar, den samme person giver over tid. Ikke kun på den korte bane med nogle ugers mellemrum. Også over mange år.

Vores personlighed er nogenlunde stabil, selvom nogle ting ændrer sig med tiden.

Eksempelvis bliver vi typisk mindre bekymrede og mere omgængelige og samvittighedsfulde sammenlignet med, da vi var yngre (så der er absolut noget at se frem til ved at blive ældre).

e-stimate er altså et ret præcist værktøj til både rekruttering og udvikling.

Hvilke personlighedstest og -profiler kan du bruge?

I forbindelse med ansættelser, medarbejder- og lederudvikling bruger vi tre typer af personlighedstest, som alle bygger på e-stimate.

e-interpersonal: Udvikling, rekruttering og onboarding

Profilen er særligt ideel til udvikling, rekruttering og onboarding på operationelt niveau.

Hvis du kender DISC, er profilen let at forstå, men du vil opleve, at e-interpersonalprofilen har mange flere detaljer og nuancer.

Rapporterne er brugervenlige og lette at forstå. Der indgår grafiske elementer, som er med til at give et godt overblik og gør e-interpersonal let at anvende i praksis – for eksempel i en job- eller en udviklingssamtale.

Priser pr. profil inkl. 1:1 online feedback fra 2.500 kr. ekskl. moms

E-interpersonal profilen er ideel til:

 • Rekruttering på operationelt niveau
 • Som dialogværktøj i rekruttering
 • Medarbejderudvikling
 • Talentudvikling
 • Onboarding

e-fivefaktor: Rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere

e-fivefactor-profilen giver dig et meget dybt kendskab til testpersonens personlighed og til, hvordan vedkommende vil agere i hverdagen. Også under pres.
Testen bygger på solid forskning omkring personlighed og performance. Rapportens mange grafiske elementer gør den let at forstå – og let at anvende i praksis.

Priser pr. profil inkl. 1:1 online feedback fra 3.500 kr. ekskl. moms

e-fivefactor profilen er ideel til:

 • Rekruttering af ledere og kernemedarbejdere
 • Udvikling af ledere og kernemedarbejdere
 • Afdækning af succesfaktorer
 • Identificering af risikofaktorer
 • Indsigt i evt. skyggesider

e-asy 360°: Feedback fra ledere og medarbejdere

e-asy 360°er en evaluering og analyse, der giver et 360 graders billede af en medarbejder eller en leder.
Testen giver værdifuld viden til at vurdere, hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer.
Værktøjet kan være med til at skabe stærkere samarbejdsrelationer.

Priser inkl. 1:1 feedback fra 3.000 kr. ekskl. moms

e-asy 360° er ideel til:

 • Medarbejder- og lederfeedback
 • Helhedsorienteret feedbackmåling
 • Afdækning af styrker og svagheder
 • Identificering af udviklingspotentialer
 • Styrke samarbejdsrelationer
 • Effektmåling og performance

Skal du ikke ansætte, men udvikle et team eller sammensætte en ny bestyrelse, projektgruppe eller et lederteam?

Så anvender vi typisk disse to test fra e-stimate:

e-stimate teamprofil: Styrk samarbejdet

Teamprofilen er et stærkt værktøj til styrke et teams udvikling, sikre effektiv kommunikation og samarbejde – og ikke mindst – skabe forståelse for forskellighed i teamet.

Med teamprofilen får du konkret indsigt i, hvad teamet motiveres af, hvad de i teamet bryder sig mindre om, kommunikationsstil samt roller i teamet.

At kende dit team gavner både samarbejdet, kommunikationen og muligheden for at opnå fælles mål og succes.

Priser for teamprofil (inkl. workshop) fra 15.000 kr. ekskl. moms

Teamprofilen er ideel til:

 • Teams og grupper på alle niveauer
 • Styrke kommunikation og samarbejde
 • Teamsammensætning og -organisering
 • Forbedre teamperformance og resultater
 • Rekruttering af ny medarbejder i teamet

e-stimate kulturanalyse: Afdæk kulturen i din virksomhed

En kulturanalyse er en anonym analyse, der konkretiserer det, som for mange kan opleve som meget abstrakt.

Den bidrager med vigtig viden i forbindelse med identificering af styrker og potentialer i kulturen, ønsker til forandringsledelse og rekruttering af nye medarbejdere.

Priser for kulturanalyse (inkl. workshop) fra 15.000 kr. ekskl. moms

Kulturanalysen er ideel til:

 • Afdækning af kultur i teamet eller afdelingen
 • Fastholde, styrke eller dæmpe en bestemt kultur
 • Få et databaseret afsæt for forandringsudvikling
 • Få et overblik over kandidat sammenholdt med kultur
 • Sammenlægning af teams, afdelinger eller organisationer

Vi bruger også testene, når vi gennemfører “Human Due Diligence”.

Hvem er personlighedstest og personlighedsprofiler relevant for?

Vi hjælper typisk virksomheder med personlighedstest i forbindelse med:

Ansættelser af nye ledere og medarbejdere

Find ud af, om kandidaterne passer til rollen, stillingen og virksomhedens kultur.

Leder- og medarbejderudvikling

Ledere og medarbejdere får større selvindsigt og bevidsthed om egne styrker og svagheder, foretrukne arbejdsstil, værdier og hvordan man hver især kan bidrage til virksomheden.

Sammensætning af teams

Kortlæg et teams grundlæggende elementer i den gode performance, og find ud af, hvor du som leder skal rette opmærksomheden hen for at teamet præsterer bedre.

Ved overtagelse af eller fusioner mellem virksomheder

Står du for at skulle “overtage” ledelse og medarbejdere fra en eksisterende virksomhed? Så kan personlighedsprofiler være med til at klarlægge, om de passer ind i din virksomheds kultur.

Hvem står bag?

Søren Leth Nielsen tror på, at mennesker grundlæggende vil gøre det godt og sætter tillid og ydmyghed som væsentlige værdier for at vi som mennesker kan fungere optimalt.

Derfor var e-stimate personlighedsprofiler en logisk videreudvikling af hans værktøjskasse.

Den faglige og menneskelige ballast har han opnået gennem lederstillinger i blandt andet Forsvaret, Siemens og Maersk.

Sørens specialer:

 • Strategiudvikling og implementering
 • Innovation og teambuilding med bl.a. LEGO® SERIOUS PLAY®
 • Leder-& medarbejderudvikling via bl.a. e-stimate personlighedsprofiler.
 • Trivsel og arbejdsglæde
 • Optimering af projekter, processer og drift (LEAN)
 • Visual Management (Shop floor management)
 • Projektledelse
Book et (gratis og uforpligtende) kaffemøde med Søren
Book møde
Søren Leth Nielsen
Søren Leth Nielsen
Indehaver
Ring 8.00 - 17.00
+45 22 91 50 08

Hvad er din investering i personprofiler?

Din investering i personlighedsprofiler på ledere, medarbejdere eller kandidater afhænger af både af antallet af test og grundigheden.

Priserne starter ved 2.500 DKK for én test med 1:1 feedback.

Du kan købe en personlighedstest med feedback samt to check-ins her.

Når du ønsker flere tests, starter vi med at klarlægge dit behov, før vi kan komme med en pris.

Book et møde for at høre nærmere.

Book samtale