Human Due Diligence

Kend virksomhedens menneskelige ressourcer før opkøb, investering og sammenlægning

Når du køber en virksomhed, investerer du ikke kun i bygninger, maskiner og kundekartotek. Du investerer også i de mennesker, som arbejder i den.

Derfor bør du lave en Human Due Diligence.

Nøjagtigt, som du laver due diligence på værdierne i virksomheden.

De 3 styrker ved Human Due Diligence:

  1. Du identificerer muligheder og risici forbundet med det menneskelige aspekt af virksomheden, du overvejer at opkøbe eller investere i
  2. Du kan træffe bedre og mere informerede beslutninger og mindske de negative konsekvenser ved opkøb og investering
  3. Du kan tidligt i sammenlægningen justere, hvordan forskellige teams af medarbejdere og ledere skal sammensættes, så de præsterer bedst muligt

Overvejer du et opkøb af en virksomhed?

Så har du ganske givet sat revisoren til at regne på, om opkøbet er en god forretning.

Du har sikkert også bedt advokaten tjekke, om der er skeletter i skabene.

Mens mange virksomheder kigger grundigt på de finansielle ressourcer i en virksomhed, de overvejer at opkøbe eller investere i…

Så kigger langt færre på det, som ofte er forskellen på en god forretning og en virkelig god forretning.

Nemlig: Medarbejderne og lederne.

Vi tilbyder at gennemføre en Human Due Diligence af den virksomhed, du overvejer at opkøbe, så du har det fulde billede over, hvad det er, du køber.

Hvad er Human Due Diligence?

Organisationens struktur og ledelse

Vi gennemgår virksomhedens ledelsesteam, sammensætning, personligheder (inkl. mørke personlighedstræk), deres erfaring, kompetencer og ledelsesstil.

Vi vurderer også nøglemedarbejdere og deres vigtighed for virksomheden.

Medarbejderforhold og kultur

Vi evaluerer virksomhedens arbejdskultur, værdier, motivation og engagement blandt medarbejderne.

Det kan være i forhold til, trivsel, medarbejderudvikling og eventuelle problemer eller konflikter inden for organisationen.

Planlægning af arbejdsstyrken

Vi vurderer sammensætningen af medarbejdere i virksomheden ved at kigge på deres kompetencer, uddannelsesniveau og evne til at opfylde virksomhedens behov.

Det kan også inkludere eventuelle programmer for uddannelse og oplæring.

Potentielle indsatsområder

Vi kigger på, om der er entydighed i mål og retning i virksomheden, og om der er mulighed for effektivisering af processer.

Vi vurderer også, hvordan håndteringen af kunder og evner til eksekvering er i virksomheden.

Der er særlige risici forbundet med de mørke personlighedstræk

Mørke personlighedstræk hos medarbejdere eller ledere er forbundet med dårlig kultur og arbejdsmiljø.

I værste fald kan det føre til skadelig opførsel som manipulation, dårlig kommunikation, lav moral og svindel.

Derfor kigger vi særligt efter de mørke personlighedstræk i forbindelse med Human Due Diligence.

Nogle af de mest almindelige mørke personlighedstræk er:

Machiavellianisme

Dette træk er forbundet med manipulation, udnyttelse af andre og fokus på personlig magt og succes uden hensyntagen til andres interesser og trivsel.

En leder eller medarbejder med høj grad af machiavellianisme kan skabe et giftigt arbejdsmiljø præget af mistillid og politiske spil.

Narcissisme

Personer med narcissistiske træk har en overdreven selvopfattelse og et behov for beundring og anerkendelse.

Det kan føre til egoistisk adfærd, manglende empati og en tendens til at udnytte og manipulere andre for personlig gevinst. Det kan skabe konflikter, underminere samarbejde og skade relationer på arbejdspladsen.

Psykopati

Psykopati er forbundet med en manglende evne til at føle empati eller medfølelse og en tendens til manipulativ og impulsiv adfærd.

Personer med psykopatiske træk kan være uansvarlige, uærlige og vise mangel på samvittighed. Dette kan skabe kaos, mistillid og risikofyldt adfærd i en virksomhed.

Sådan er processen for Human Due Diligence

1. Vi holder et opstartsmøde

Vi drøfter, hvilke menneskelige aspekter af virksomheden du er interesseret i at dykke ned i.

Skal vi fokusere på ledelsesteamet og nøglemedarbejdere?

Eller vil du have en 360 graders måling af virksomhedens kultur?

2. Vi foretager undersøgelsen

Ved hjælp af værktøjer til personlighedsprofilering og interviews kigger vi på sammensætningen af medarbejdere og lederteamet.

Vi arbejder ud fra det videnskabeligt anerkendte værktøj e-stimate, som har vist sig at være præcist på tværs af sprog, kultur og lande.

3. Du får en mundtlig og skriftlig tilbagemelding

Når vi er færdige med undersøgelserne, udarbejder vi en rapport. Vi gennemgår rapporten med dig.

Afhængigt af, hvilken pakke du vælger, kan den inkludere identificering af faresignaler, input til optimering af det fremtidige samarbejde, kobling til den fremtidige strategi og potentialemåling.

Nu kan du træffe informerede beslutninger i forbindelse med dit opkøb og undgå at havne i problemer.

Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..
- Deltager, projektlederkursus SA Group
Zephyr Consulting har en unik kombination af kompetencer og stor hands on-erfaring inden for projekter, ledelse og optimeringer, som du typisk ikke har i din virksomhed.
- Jan Bøgely, Propellos
De har en god måde at formidle på, suppleret med praktiske erfaringer. Jeg er indrettet således, at jeg husker bedre og kan nemmere forholde mig, ved henvisning til praktiske eksempler
- Teamleder hos ÅF

Hvem står bag?

Personligheder – og ikke mindst sammensætningen af dem i et medarbejderteam eller en ledergruppe – kan være knald eller fald for en virksomheds succes.

Søren Leth Nielsen er indehaver af Zephyr Consulting og er tovholder, når vi laver Human Due Diligence.

Han tror på, at mennesker grundlæggende vil gøre det godt – men at vi kan arbejde med os selv og dynamikkerne mellem os for at nå (endnu) bedre resultater og større trivsel.

Den faglige og menneskelige ballast har han opnået gennem lederstillinger i blandt andet Forsvaret, Siemens og Maersk.

Book et (gratis og uforpligtende) kaffemøde med Søren
Book møde
Søren Leth Nielsen
Søren Leth Nielsen
Indehaver
Ring 8.00 - 17.00
+45 22 91 50 08

Din investering i Human Due Diligence

The Basics

Vi laver test og interview af virksomhedens ledelse med henblik på at identificere faresignaler.

Du får også input til, hvordan du kan optimere det fremtidige samarbejde.

Priser: Fra 25.000 DKK

The Basics Culture

Ud over test og interview af ledelsen laver vi en kulturanalyse af virksomheden. Her kigger vi på det kulturelle match.

Du får også input til, hvor du med fordel kan sætte ind for at gøre overgangen så optimal som muligt.

Priser: Fra 50.000 DKK

People & Cultural Fit

Vi gennemfører Basics Culture og laver desuden en analyse af sammensætning af virksomhedens kompetencer og profiler.

Du får et oplæg til, hvordan I kan arbejde med det fremadrettet. Oplægget kan kobles til den fremtidige strategi.

Priser: Fra 75.000 DKK

The Full Package

Denne bygger ovenpå de andre pakker med en potentialemåling af virksomheden.

Den gør det synligt for dig, hvilke områder hvor du med fordel kan prioritere din indsats fremover.

Priser: Fra 100.000 DKK