Projekt-Coaching

Gennem projekt-coaching hjælper og udfordrer vi projektlederen, projektledelsen eller hele teamet til at få succes med deres projekt. Vi tror på, at udfordring, transparens og åben dialog fremmer den gode projektperformance.

Derfor bør du vælge Zephyr Consulting:

 1. Vi ved, at mindset betyder alt, og har stort fokus på den menneskelige del af projekter
 2. Vi er hurtige til at skabe en tillidsfuld atmosfære, hvor medlemmerne tager de nødvendige og til tider udfordrende diskussioner
 3. Vores mangeårige hands on-erfaring med projektledelse gør os i stand til at skære ind til benet og fokusere på det, som er relevant.

Vi tager vores egen medicin, fordi vi ved det virker!

Vores egen erfaring som både projektledere og projektmedlemmer i små og store projekter gør, at vi hurtigt kan sætte os ind i situationen og skabe et åbent og tillidsfuldt samarbejde.

Værktøjerne, vi anvender, er en kombination af metoder, som har været udviklet gennem århundreder i militært regi, kombineret med moderne metoder som LEAN, Visual management og LEGO® SERIOUS PLAY®.

Sådan arbejder vi

1. Behovsafklaring

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvilken form for projektstøtte I har behov for. Vi kigger bl.a. på rammerne for projektet, og hvor det primært er, I kan blive udfordret, og hvor I kan fokusere for at blive endnu bedre. Eksempelvis kan det være, I ønsker at blive udfordret på jeres projektplan, hjælp til kick-off af projektet eller opstilling af rammerne for opfølgning. Alt sammen afhængig af den projektmodel og kultur, I er en del af. For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, som er investeringen værd, og som kan mærkes, også efter vi er færdige med opgaven. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Omfang (varighed, deltagere m.m.)
 • Opfølgning og feedback.

3. Evaluering

Alle forløb afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

 • Check ind, om succeskriterier er opfyldt (vi måler altid før og efter)
 • Feedback på vores performance
 • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for projektteamet.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde os foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle følgeaktiviteter.

Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..
- Deltager, projektlederkursus SA Group
Zephyr Consulting har en unik kombination af kompetencer og stor hands on-erfaring inden for projekter, ledelse og optimeringer, som du typisk ikke har i din virksomhed.
- Jan Bøgely, Propellos
De har en god måde at formidle på, suppleret med praktiske erfaringer. Jeg er indrettet således, at jeg husker bedre og kan nemmere forholde mig, ved henvisning til praktiske eksempler
- Teamleder hos ÅF

Succesfuld projektgennemførelse

Projekt-coaching hjælper og udfordrer projektlederen, projektledelsen eller hele teamet til at have en optimeret projektplan, som skaber forudsætninger for succesfuld projekteksekvering. Det, at man får andre øjne på projektet, samt eksterne parter ”at spille bold med”, øger sandsynligheden for, at projektet lykkes.

Grundlæggende arbejder vi med fire områder, som enten kan håndteres hver for sig eller i kombination:

 • Skabe det rette fundament (adfærd, værdier og succeskriterier). Hvis man glemmer dette, eller det ikke er solidt nok, så fejler resten, uanset hvad.
 • Lave en god optimal plan (inkl. afhængigheder og stort fokus på kunde-leverandør-forhold), som skaber fundamentet for proaktiv opfølgning.
 • Eksekvering med fokus på at undgå faldgruber, når planen møder virkeligheden.
 • Læring. Hvordan sikres det, at projektet kontinuerligt reflekterer og implementerer erfaringer.
 • Vi har stor erfaring med hjælp til alt fra projekt kick-off til kontinuerlig coaching af projektledelsesteamet

Vores tilgang:

 • Involvering af projektmedlemmer i alle faser
 • Stort fokus på afdækning af de rette forudsætninger for succes (inklusiv understøttende adfærd)
 • Går tæt på og udfordrer projektteamet med henblik på at optimere projektplanen
 • Skabe en kultur med transparens og åbenhed
 • Løbende dialog om, hvorledes indsatserne kan prioriteres.
cross