Årspakker

- Nå dine mål og få kontant belønning

Få styr på strategien, dine indsatser og projekter, så du får mere stabil omsætning, bedre fastholdelse af medarbejdere og foden ind på nye markeder.

Derfor bør du vælge en årspakke:

 1. Faste priser – Ingen trælse overraskelser.
 2. Tryghed og kontinuitet ved løbende sparring
 3. Vi hjælper dig hele vejen i mål.

Har du en strategi for din virksomhed? Og følger du den?

Mange små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi – eller også har de én, men følger den ikke.

Det betyder, at de får mindre indtjening, fordi de ikke får brugt mulighederne på nye markeder og produkter.

De står stille og overser risiciene for virksomheden i en foranderlig verden. Eller de oplever, at nøglemedarbejdere siger op, fordi de er utilfredse.

Vi hjælper dig med at se muligheder og risici og lægge en køreplan for at imødegå dem.

Book samtale

Det får du i årspakken

 • Overblik over, hvor din virksomhed er lige nu – i forhold til økonomi, logistik, medarbejdere, kunder, projekter og potentielle farer for forretningen
 • Klare mål, du skal nå, så du kan se og mærke det på bundlinjen, i kundetilfredsheden og fastholdelsen af medarbejderne
 • En realistisk plan for, hvordan du når de enkelte mål, så du får det gjort
 • Mulighed for at tilvælge særlige forløb – for eksempel i form af teambuilding, lederudvikling eller projektledelse – så du får optimeret din virksomhed og medarbejdernes kvalifikationer
 • En kontant bonus i form af 15% retur af din investering i årspakken, når du når dine mål

Book et (gratis og uforpligtende) afklaringsmøde, hvor vi vender, om årspakken er relevant for dig.

Sådan får du hjælp til at styrke din forretning

Med en årspakke får du en fast sparringspartner, som hjælper dig med at nå målene og sparre på mulige løsninger, når du rammer bump på vejen.

Trin 1: Afklaringsmøde

Du finder en tid i kalenderen her og booker et opkald. Vi ringer dig op til en (gratis og uforpligtende) snak om, hvad din virksomhed har brug for, og hvilken årspakke der passer til dig.

Trin 2: Opstart

Når du har valgt, hvilken pakke du ønsker, planlægger vi et opstartsmøde.

Ved mødet gennemgår vi dine udfordringer, muligheder og risici mere grundigt.

Det bliver brugt som udgangspunkt for analysen af, hvor din virksomhed er i dag.

Trin 3: Plan

På baggrund af analysen lægger vi en skudsikker plan for, hvordan du bedst muligt når i mål med din strategi.

Planen tager hensyn til din tid og ressourcer og sikrer, at du skridt for skridt arbejder dig i mål.

Hvem passer årspakkerne til?

Et løbende samarbejde med Zephyr Consulting egner sig særligt til små og mellemstore virksomheder med fem til 250 medarbejdere, som:

 • Oplever hård konkurrence i deres branche og marked og gerne vil fremtidssikre virksomheden
 • Har svært ved at finde overskud til at kigge og eksekvere på strategien, fordi driften sluger tid og ressourcer
 • Mangler omsætning (akut) og lever fra dag til dag i stedet for at udvikle nye produkter og opdyrke nye markeder
 • Har svært ved at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere
 • Ikke formår at udnytte potentialer fra for eksempel digitalisering, automatisering eller anden teknologi til styrke deres position i forhold til konkurrenterne

Tumler din virksomhed med (nogle af) disse udfordringer?

Så lad os tage en uforpligtende snak om, hvordan du får hjælp.

Vælg mellem fire årspakker

Bronze

Du skal vælge bronzepakken, hvis din virksomhed allerede har udarbejdet en strategi, men mangler hjælp til at eksekvere den.

Pakken indeholder:

 • Månedlige statusmøder på, hvordan det går med målsætningerne
 • Dybdegående workshop hvert halve år for at følge op på strategi og mål
Pris: 20.995 DKK ekskl. moms

Sølv

Du skal vælge sølvpakken, hvis din virksomhed endnu ikke har en strategi, eller hvis du har behov for forløb med særligt fokus på for eksempel lederudvikling eller teambuilding.

Pakken indeholder:

 • Månedlige statusmøder på, hvordan det går med målsætningerne
 • Kvartårlig workshop, hvor vi følger op på mål og strategi og justerer planen
 • To tilvalgspakker
Pris: 42.995 DKK ekskl. moms

Guld

Du skal vælge guldpakken, hvis du har brug for flere tilvalgspakker og mere intensiv opfølgning på mål og resultater.

Pakken indeholder:

 • Ugentlige statusmøder på, hvordan det går med målsætningerne
 • Kvartårlig workshop, hvor vi følger op på mål og strategi og justerer planen
 • Fire tilvalgspakker
Pris: 62.995 DKK ekskl. moms

Platin

Platinpakken skal du vælge, hvis du har brug for en all-around indsats i forhold til både strategi, leder- og medarbejderudvikling, projekter og optimering.

Her får du nemlig alle tilvalgspakker med.

Du får samtidig – som i guldpakken – ugentlige statusmøder og en kvartårlig workshop, hvor vi følger op på dine mål.

I alle årspakker får du:

 • Et opstartsmøde, hvor vi afstemmer forventninger, får indblik i din virksomhed og vender dine udfordringer
 • En analyse af din virksomheds nuværende situation (økonomisk, logistisk, i forhold til medarbejdernes trivsel, dine risici, kunder og projekter)
 • Udarbejdelse af konkrete målsætninger for det kommende år med en plan for, hvordan du når dem
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og måling på kundetilfredshed
 • En hotline på alle hverdage, så du kan få vejledning og hjælp akut
 • Abonnement på MakeMyStrategy (SaaS platform som du kan bruge til at understøtte din strategi)

Afhængigt af, hvilken pakke du vælger, får du hyppigere målinger, opfølgninger og flere tilvalgsforløb.

Kontakt os

Du kan vælge mellem disse tilvalgspakker

Med sølv-, guld- og platinpakkerne følger der tilvalgspakker.

Når det er nødvendigt, trækker vi på andre eksperter til at hjælpe jer på udvalgte områder.

PMO

Ekstern styring af din virksomheds projekter:

 • Opfølgning på igangværende projekter
 • Sparringspartner for virksomhedens projektledere
 • “Tovholder” på virksomhedens projektmodel
 • Faciliterer videndeling

Udarbejdelse af strategi

Strategiudarbejdelse:

 • Facilitering af strategiprocessen for virksomheden
 • Vision og mission
 • Nutid (hvad er virksomhedens situation i dag)
 • Fremtid
 • Input i forhold til megatrends

Ledersparring

Personlig udviklingsplan inkl. 1:1 sparring og test

 • Udvikling af den enkeltes afdeling/team (360 grader & team måling)
 • Løbende måling af ledernes indsats i forhold til deres ansatte

Lederteamet:

 • Måling af lederteamet
 • Årlig stresstest

Teambuilding

To medarbejderdage om året, hvor vi måler på medarbejdertilfredsheden både før og efter.

Medarbejderdagene tager udgangspunkt i det reelle behov for indsatser i forhold til, hvad målinger blandt medarbejderne peger på.

Optimering

Køreplan for optimeringer med:

 • Uddannelse i relevante værktøjer (eksempelvis LEAN)
 • Train-the-trainer-programmer (lær folk at gøre det selv)
 • Implementering af forbedringskultur

Projektledelse

 • Uddannelse i projektledelse (projektledere og projektdeltagere)
 • Udvikling og implementering af projektmodel
 • Optimering af projektmodel

Tre grunde til, at du skal vælge en årspakke

Fast pris = ingen trælse overraskelser

Når du investerer i en årspakke, ved du, hvad du skal budgettere med til konsulenthjælp, så du indfrier dine mål.

Tryghed og kontinuitet ved løbende sparring

Uanset hvilken pakke du vælger, kan du altid få fat i os, når du har brug for at vende en udfordring eller en mulighed.

Det giver dig tryghed og kontinuitet.

Vi hjælper dig hele vejen i mål

Hvor mange konsulenter udvikler en strategi i samarbejde med virksomheden og derefter giver slip, følger vi løbende op på, hvordan din eksekvering går og kommer med input til, hvad du kan gøre mere og mindre af.

Du skal sætte tid og ressourcer af for at få fuld effekt

Vi er her for at hjælpe, men vi kommer også til at kræve noget af dig.
Som konsulenter kan vi hjælpe dig med at se muligheder og farer, sætte mål og lægge en plan for at nå dem. Men meget af det konkrete arbejde er du nødt til at sætte tid og ressourcer af til i din virksomhed. Enten i din egen kalender eller i medarbejdernes.

Det skal du være klar over, før vi begynder et samarbejde.

Find et tidspunkt i kalenderen, der passer dig, her. Så ringer vi dig op til en uforpligtende snak.

Vi giver dig penge tilbage, når du når dine mål

Hos Zephyr Consulting lever vi af at hjælpe dig i mål. Derfor belønner vi dig kontant, når du opnår succes.
Det betyder konkret, at du får 15% af din investering i årspakken tilbage, når du når de mål, du har sat dig for.

I modsætning til andre konsulenter – der selv får bonus, når du når målet – tror vi nemlig på, at det virker bedre at belønne din virksomhed. Vi kan nemlig ikke nå målene uden dig.

Det gælder både, når du når bløde målepunkter som medarbejdertilfredshed og hårde målepunkter som omsætning eller bundlinje.

Få et gratis og uforpligtende afklaringsmøde, hvor vi taler om, hvilken årspakke der passer til din virksomhed.

Book samtale

Spørgsmål & svar

Hvor længe binder jeg mig for?

Som udgangspunkt binder du dig for et år ad gangen. Typisk lægger vi sammen en plan for, hvilke indsatser du skal lave i virksomheden for en periode på tre til fem år.

Du vælger selv, hvor længe du ønsker at have vores hjælp efter det første år.

Kommer I med en masse konsulentsnak?

Nej! Vi kalder os selv “svesken på disken”-konsulenter.

Vi arbejder hårdt for at gøre arbejdet med strategi, eksekvering og projekter så ukompliceret som muligt. Ellers er det umuligt at handle på dem – og så kan det jo være ligegyldigt.

Derfor skal du forvente, at vi taler venligt, men også rent ud af posen, så du får et klart billede af din virksomheds nuværende situation – og hvor den skal hen.

Hvad koster en årspakke?

Din investering afhænger af, hvilken pakke du vælger, og hvor stor din virksomhed er.

Bronzepakken
Små virksomheder (op til 10 ansatte):
20.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Mindre virksomheder (10 – 50 ansatte) :
41.495 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Mellemstore virksomheder (50-250 ansatte):
66.996 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Sølvpakken
Små virksomheder (op til 10 ansatte):
42.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Mindre virksomheder (10 – 50 ansatte) :
81.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Mellemstore virksomheder (50-250 ansatte):
99.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Guldpakken
Små virksomheder (op til 10 ansatte):
62.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Mindre virksomheder (10 – 50 ansatte) :
109.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Mellemstore virksomheder (50-250 ansatte):
162.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Platinpakken
Små virksomheder (op til 10 ansatte):
77.795 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Mindre virksomheder (10 – 50 ansatte) :
134.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Mellemstore virksomheder (50-250 ansatte):
202.995 kroner/måned (spar 20% ved årlig betaling)

Alle priser er ekskl. moms. Du bliver faktureret månedligt forud eller årligt ved årlig betaling.

cross