Strategieksekvering

Vi hjælper med at udvikle og eksekvere strategier, som understøtter den dynamiske verden, de fleste virksomheder er en del af.

Derfor bør du vælge Zephyr Consulting:

Vi skaber unikke strategiforløb, som kombinerer metoder fra LEAN med Playful Learning

Vi har stort fokus på at skabe en rød tråd fra det strategiske til det operationelle niveau

Vi er hurtige til at skabe en tillidsfuld atmosfære, hvor folk involveres i at skabe nye veje til succes.

 
 

Succesfuld strategieksekvering

Det er noget af det vanskeligste for de fleste virksomheder og organisationer at omsætte en strategi til handling. Skal det lykkes, kræver det først og fremmest, at der bliver skabt mening og forståelse for, anerkendelse af og opbakning til strategien i organisationen.

De fleste mennesker har brug for at forstå ”hvorfor”, før de handler. Og de har brug for at føle sig rimelig sikre på, at strategien med dens forandringer kan skabe noget bedre, og at vejen derhen er synlig, farbar og realistisk.

Åbne kurser

Deltag i et af vores private skræddersyede kurser og få konkrete værktøjer til din lederstil. Hos Zephyr Consulting tilbyder vi en række lederkurser, hvor vi deler ud af vores gode erfaringer og råd. Her kan du se vores mest populære kurser inden for ledelse, optimering og projektledelse.

Du er desuden velkommen til at booke et uforpligtende møde med en af vores engagerede medarbejdere. Til mødet kan du høre mere om, hvad vi hos Zephyr Consulting kan gøre for dig og din ledelsesstil. Vi er her for at hjælpe dig med at opnå så effektiv en strategieksekvering som overhovedet muligt.

Strategisk eksekvering

Forskning har vist, at der er fire punkter, som har stor indflydelse på eksekveringen, når du implementerer ny strategi:

 1. Medarbejderne skal kende målet
 2. Medarbejderne skal vide, hvordan de kommer derhen. Og de skal gerne involveres for at skabe en følelse af ejerskab
 3. Skab motivation ved undervejs at måle på indsatsen, hvor langt I er nået
 4. Gensidig forpligtelse om at nå målene.

Effektiv strategieksekvering

For os betyder det, at vi arbejder med at skabe de rette forudsætninger for, at du kan eksekvere så effektivt som muligt. Det betyder bl.a., at vi:

 • Kigger på, hvilken kultur, værdier og spilleregler der skal til for at opnå succes
 • Hjælper med værktøjer, som forbinder den overordnede strategiplan, mennesker og det daglige arbejde
 • Udfordrer dig og din virksomhed og afdækker de udfordringer, som strategien kan møde
 • Hjælper jer med at identificere, hvordan I løbende kan se, om I er på rette vej
 • Involverer relevante medarbejdere i udarbejdelse af strategiplanen for at skabe ejerskab.

Eksekvering af den nye strategi

Når strategien er lagt, rettes fokus på selve eksekveringen, hvor vi hjælper med:

 • Struktur til opfølgning
 • Kontinuerlig opfølgning, feedback og læring inkl. trivsel
 • Skabelse af gennemsigtighed
 • Prioritering af indsatser og ressourcer
 • Træning af ledere og medarbejdere i metodikken
 • Løbende coaching, så I kommer i mål.


Vores værktøjskasse er en kombination af metoder, som er brugt af militære enheder gennem århundreder, kombineret med moderne metoder som visuel ledelse og LEGO® SERIOUS PLAY®.

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er et anerkendt og gennemprøvet værktøj til strategiudvikling, innovation og teamudvikling mv. Metoden er udviklet hos LEGO® Company i samarbejde med førende forskere inden for strategi og organisationsadfærd. Værktøjet gør brug af mangfoldigheden i LEGO®-klodsen.

LEGO®-elementer fungerer derfor som tredimensionelle og håndgribelige modeller af forretningsmæssige problemstillinger og udfordringer. Forskning viser, at når vi bruger vores hænder i en kreativ proces, så udtrykker vi vores tanker og idéer mere præcist og nuanceret. Så bliver vores kreative tanker og idéer både nemmere at forstå og huske.

Processen understøttes af det online strategiværktøj MakeMyStrategy™, som er et SaaS-værktøj, der er baseret på best practice og anerkendte strategiske modeller. Værktøjet hjælper til, at man let og enkelt både kan udarbejde og løbende tilrette sin strategiplan. På den måde har du altid en konkret og opdateret handlingsplan.

Fællesnævneren for metoderne er, at de sikrer god opfølgning og læring, og at de samtidig øger medarbejdernes motivation, trivsel og følelse af ejerskab.

Folk vil så gerne gøre en god indsats, og vores opgave er ganske enkelt at skabe de rette forudsætninger og muligheder for, at alle medarbejdere kan levere bedst muligt.

Eksempel på struktur til opfølgning af strategiindsatser kan ses nedenfor.

Galleri

afdelingsopgaver

Sådan arbejder vi

Group of business people having a meeting at office

1. Behovsafklaring

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvad det er, I har behov for. Vi kigger bl.a. på jeres nuværende strategi, plan og mål. Herved kan vi hurtigt danne os et billede af, hvor det er vigtigst at sætte ind.

For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, hvor strategien som minimum opnår de resultater, som I har sat jer for. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Omfang (varighed, deltagere m.m.)
 • Opfølgning og feedback (løbende feedback vil normalt blive anvendt, idet de involverede medarbejdere er på en længere rejse).

3. Evaluering

Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

 • Check ind, om succeskriterier er opfyldt (opnåede vi det, vi skulle)
 • Feedback på vores performance
 • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for organisationen fremadrettet.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde os foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle følgeaktiviteter.