Strategieksekvering

Vi hjælper med at udvikle og eksekvere strategier, som understøtter den dynamiske verden, de fleste virksomheder er en del af.

Derfor bør du vælge Zephyr Consulting:

Vi skaber unikke strategiforløb, som kombinerer metoder fra LEAN med Playful Learning

Vi har stort fokus på at skabe en rød tråd fra det strategiske til det operationelle niveau

Vi er hurtige til at skabe en tillidsfuld atmosfære, hvor folk involveres i at skabe nye veje til succes.

 
 

Succesfuld strategi eksekvering

At få en strategi omsat til handling er det vanskeligste for de fleste virksomheder og organisationer. Skal det lykkes, kræver det først og fremmest, at der kan skabes mening og forståelse for, anerkendelse af og opbakning til strategien i organisationen. De fleste mennesker har brug for at forstå ”hvorfor”, før de handler, og de har brug for at føle sig rimelig sikre på, at strategien med dens forandringer kan skabe noget bedre, samt at vejen derhen er synlig, farbar og realistisk.

Forskning har vist, at der er fire punkter, som har stor indflydelse på eksekveringen:

 1. Medarbejderne skal kende målet
 2. Medarbejderne skal vide, hvordan de kommer derhen, og skal gerne involveres for at skabe ejerskab
 3. Måle på indsatsen, hvor langt vi er
 4. Gensidig forpligtelse om at nå målene.

For os betyder det, at vi arbejder med at skabe de rette forudsætninger for, at man kan eksekvere så effektivt som muligt. Det betyder bl.a., at vi:

 • Kigger på, hvilken kultur, værdier og spilleregler der skal til for at opnå succes
 • Hjælper med værktøjer, som forbinder den overordnede strategiplan, mennesker og det daglige arbejde
 • Udfordrer dig og din virksomhed og afdækker de udfordringer, som strategien kan møde
 • Hjælper jer med at identificere, hvordan I løbende kan se, om I er på rette vej
 • Involverer relevante medarbejdere i udarbejdelse af strategiplanen for at skabe ejerskab.

Når strategien er lagt, rettes fokus på selve eksekveringen, hvor vi hjælper med:

 • Struktur til opfølgning
 • Kontinuerlig opfølgning, feedback og læring inkl. trivsel
 • Skabelse af gennemsigtighed
 • Prioritering af indsatser og ressourcer
 • Træning af ledere og medarbejdere i metodikken
 • Løbende coaching, så I kommer i mål.

Vores værktøjskasse er en kombination af metoder, som er brugt af militære enheder gennem århundreder, kombineret med moderne metoder som visuel ledelse og LEGO® SERIOUS PLAY®. 

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er et anerkendt og gennemprøvet værktøj til strategiudvikling, innovation og teamudvikling mv. Metoden er udviklet hos LEGO® Company i samarbejde med førende forskere inden for strategi og organisationsadfærd. Værktøjet gør brug af mangfoldigheden i LEGO®-klodsen. LEGO®-elementer fungerer derfor som tredimensionelle modeller af forretningsmæssige problemstillinger og udfordringer. Forskning viser, at når vi bruger vores hænder i en kreativ proces, så udtrykker vi vores tanker og ideer mere præcist og nuanceret. Det medfører, at de er nemmere at forstå og huske.

Processen understøttes af det online strategiværktøj MakeMyStrategy™ , som er et SaaS-værktøj, baseret på best practice og anerkendte strategiske modeller. Værktøjet hjælper til at man let og enkelt både kan udarbejde og løbende tilrette sin strategiplan – Så man altid har en konkret og opdateret handlingsplan.

Det, som er fællesnævneren for metoderne, er, at de sikrer god opfølgning og læring, men også øger medarbejdernes motivation, trivsel og ejerskab.

Folk vil så gerne gøre en god indsats, og vores opgave er blot at skabe de rette forudsætninger og muligheder for at levere bedst muligt.

Eksempel på struktur til opfølgning af strategiindsatser kan ses nedenfor.

Galleri

Sådan arbejder vi

Group of business people having a meeting at office

1. Behovsafklaring

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvad det er, I har behov for. Vi kigger bl.a. på jeres nuværende strategi, plan og mål. Herved kan vi hurtigt danne os et billede af, hvor det er vigtigst at sætte ind.

For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, hvor strategien som minimum opnår de resultater, som I har sat jer for. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Omfang (varighed, deltagere m.m.)
 • Opfølgning og feedback (løbende feedback vil normalt blive anvendt, idet de involverede medarbejdere er på en længere rejse).

3. Evaluering

Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

 • Check ind, om succeskriterier er opfyldt (opnåede vi det, vi skulle)
 • Feedback på vores performance
 • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for organisationen fremadrettet.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde os foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle følgeaktiviteter.