Eksekvering af strategi

Vi hjælper med at udvikle og eksekvere strategier, som understøtter den dynamiske verden, de fleste virksomheder er en del af.

Derfor bør I vælge Zephyr Consulting:

 1. Vi skaber unikke strategiforløb, som kombinerer metoder fra LEAN med Playful Learning.
 2. Vi har stort fokus på at skabe en rød tråd fra det strategiske til det operationelle niveau.
 3. Vi er hurtige til at skabe en tillidsfuld atmosfære, hvor folk involveres i at skabe nye veje til succes.

Succesfuld strategisk eksekvering

Eksekvering af strategi handler i bund og grund om at være god til at omsætte det, virksomheden er sat i verden for, til handling. Derfor skal der sættes konkrete mål, og hele virksomheden skal involveres i, hvordan I sammen kan nå dem.

Det er noget af det vanskeligste for de fleste virksomheder og organisationer at omsætte en strategi til handling. Skal det lykkes, kræver det først og fremmest, at der bliver skabt mening og forståelse for, anerkendelse af og opbakning til strategien i organisationen.

De fleste mennesker har brug for at forstå ”hvorfor”, før de handler. Og de har brug for at føle sig rimelig sikre på, at strategien med sine forandringer kan skabe noget bedre, og at vejen derhen er synlig, farbar og realistisk.

Effektiv strategieksekvering

For os betyder det, at vi arbejder med at skabe de rette forudsætninger for, at du kan understøtte strategisk eksekvering så effektivt som muligt. Det betyder bl.a., at vi:

 • kigger på, hvilken kultur, værdier og spilleregler der skal til for at opnå succes i virksomheden.
 • hjælper med værktøjer, som forbinder den overordnede strategiplan, mennesker og det daglige arbejde.
 • udfordrer dig og din virksomhed og afdækker de udfordringer, som strategien kan møde.
 • hjælper jer med at identificere, hvordan I løbende kan se, om I er på rette vej.
 • involverer relevante medarbejdere i udarbejdelse af strategiplanen for at skabe ejerskab.

Eksekvering af den nye strategi

Når strategien er lagt, rettes fokus på selve eksekveringen, hvor vi hjælper med:

 • Struktur til opfølgning.
 • Kontinuerlig opfølgning, feedback og læring inkl. trivsel.
 • Skabelse af gennemsigtighed.
 • Prioritering af indsatser og ressourcer.
 • Træning af ledere og medarbejdere i metodikken.
 • Løbende coaching, så I kommer i mål.

Fire punkter, der har indflydelse på strategisk eksekvering

Forskning har vist, at der er fire punkter, som har stor indflydelse på eksekveringen, når du implementerer ny strategi:

 1. Medarbejderne skal kende målet.
 2. Medarbejderne skal vide, hvordan de kommer derhen. Og de skal gerne involveres for at skabe en følelse af ejerskab.
 3. Der skal skabes motivation ved undervejs at måle på indsatsen, og hvor langt I er nået.
 4. Gensidig forpligtelse er nødvendig for at nå målene.

Sådan arbejder vi med eksekvering af strategi

1. Behovsafklaring

Forløbet starter med et indledende møde, hvor vi afklarer, hvad det er, I har behov for. Vi kigger bl.a. på jeres nuværende strategi, plan og mål. Herved kan vi hurtigt danne os et billede af, hvor det er vigtigst at sætte ind.

For os er det vigtigt, at I som virksomhed får en løsning, hvor strategien som minimum opnår de resultater, som I har sat jer for. Under normale forhold vender vi tilbage med et forslag til løsningen af opgaven inden for en uge, hvorefter vi aftaler det videre forløb.

2. Aftalen/forløbet

Når vi er enige om aftalens omfang, går vi sammen i gang med at definere:

 • Formål
 • Succeskriterier
 • Omfang (varighed, deltagere m.m.)
 • Opfølgning og feedback (løbende feedback vil normalt blive anvendt, idet de involverede medarbejdere er på en længere rejse).

3. Evaluering

Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde.

Formålet med dette er flersidigt:

 • For at sikre, at succeskriterier er opfyldt (opnåede vi det, vi skulle)
 • Feedback på vores performance
 • Feedback fra vores side på eventuelle observationer, som kunne have relevans for organisationen fremadrettet.

Vi tror på kontinuerlige forbedringer som et middel til at holde os foran.

Slutteligt aftaler vi eventuelle opfølgende aktiviteter.

Konkret og opdateret eksekveringsplan

Processen med eksekvering af strategi understøttes af det online strategiværktøj
MakeMyStrategy™, som er et SaaS-værktøj, der er baseret på best practice og anerkendte strategiske modeller. Værktøjet hjælper til, at man let og enkelt både kan udarbejde og løbende tilrette sin strategiplan. På den måde har du altid en konkret og opdateret eksekveringsplan.

Fællesnævneren for metoderne er, at de sikrer god opfølgning og læring, og at de samtidig øger medarbejdernes motivation, trivsel og følelse af ejerskab.

Folk vil så gerne gøre en god indsats, og vores opgave er ganske enkelt at skabe de rette forudsætninger og muligheder for, at alle medarbejdere kan levere bedst muligt.

Eksempel på struktur til opfølgning af strategiindsatser kan ses nedenfor.

Strategiudvikling og Innovation med LEGO® SERIOUS PLAY®

Vores værktøjskasse er en kombination af metoder, som er brugt af militære enheder gennem århundreder kombineret med moderne metoder som visuel ledelse og LEGO® SERIOUS PLAY®.

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden er et anerkendt og gennemprøvet værktøj til strategiudvikling, innovation, teamudvikling mv. Metoden er udviklet hos LEGO® Company i samarbejde med førende forskere inden for strategi og organisationsadfærd. Værktøjet gør brug af mangfoldigheden i LEGO®-klodsen.

LEGO®-elementer fungerer derfor som tredimensionelle og håndgribelige modeller af forretningsmæssige problemstillinger og udfordringer. Forskning viser, at når vi bruger vores hænder i en kreativ proces, så udtrykker vi vores tanker og idéer mere præcist og nuanceret. Så bliver vores kreative tanker og idéer både nemmere at forstå og huske.

Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..
- Deltager, projektlederkursus SA Group
Zephyr Consulting har en unik kombination af kompetencer og stor hands on-erfaring inden for projekter, ledelse og optimeringer, som du typisk ikke har i din virksomhed.
- Jan Bøgely, Propellos
De har en god måde at formidle på, suppleret med praktiske erfaringer. Jeg er indrettet således, at jeg husker bedre og kan nemmere forholde mig, ved henvisning til praktiske eksempler
- Teamleder hos ÅF
cross