Sæt strategiske mål, og opnå større markedsandele, højere kundetilfredshed og bedre omsætning

30. oktober 2023
7 minutters læsetid
Strategiske mål er nødvendige for, at din virksomheds strategi bliver til virkelighed (og ikke bare ligger og samler støv i skuffen). Statistikken er nedslående:  Op mod 60% af alle strategier fejler.  Hvorfor?  Fordi:  Strategien...
Del
Indholdsfortegnelse

Strategiske mål er nødvendige for, at din virksomheds strategi bliver til virkelighed (og ikke bare ligger og samler støv i skuffen).

Statistikken er nedslående: 

Op mod 60% af alle strategier fejler. 

Hvorfor? 

Fordi: 

 • 70% af medarbejderne ved ikke, hvad strategien går ud på
 • 74% af medarbejderne aner ikke, hvad de skal gøre for at understøtte den
 • 90% af alle strategiske projekter på tværs af organisationen fejler

Strategien udgør essensen af virksomhedens langsigtede vision. 

Den skal guide medarbejdere, ledelse og bestyrelse mod det fælles fremtidige mål, så der er en overordnet ramme for arbejdet.

Men det kræver tid og kræfter at formulere strategiske mål.

Målene skal nemlig være målbare og konkrete, så alle let kan se, hvordan de bidrager til dem, og hvordan det går med at nå dem. De skal selvfølgelig også være nært beslægtede med den overordnede strategi. 

I dette blogindlæg får du opskriften på, hvordan du omsætter strategiske mål til håndgribelige mål efter SMART-metoden. 

Men du får mere end det: 

Du får også et konkret eksempel på, hvordan et konkret strategisk mål kan se ud, og hvordan du kan overvåge og evaluere, om virksomheden når det.

Hvad er strategiske mål? 

Mål og strategi går hånd i hånd, fordi målene er de trin, der skal indfries for at nå den ønskede strategiske position. 

Strategien fastlægger retningen og prioriteringerne, der fører til opfyldelsen af målene. 

Mål definerer de konkrete resultater, der skal opnås for at realisere strategien. 

Ofte fokuserer strategiske mål på at sikre virksomheden en fordelagtig position i markedet på længere sigt. 

Eksempelvis kan strategien handle om at: 

 • Øge tilfredsheden blandt kunderne (så de kommer igen og bliver ambassadører for virksomheden, der trækker nye kunder til)
 • Øge markedsandele, så virksomheden får mere omsætning i branchen eller markedet
 • Reducere omkostninger i produktionen og/eller øge indtægterne, så bundlinjen bliver større
 • Lancere nye ydelser, tjenester eller produkter, så kunderne kan købe mere og få mere værdi

Det lyder alt sammen godt. Hvem vil ikke gerne have større indtjening, færre omkostninger og gladere kunder? 

Men hvordan går du fra strategi til virkelighed?

Det gør du ved at lægge en plan med konkrete initiativer, som giver et klart og fælles fokus for ledelse og medarbejdere, så de kan realisere ambitionerne.

Sådan sætter du strategiske mål med SMART-modellen 

SMART-modellen er en afprøvet, velkendt og succefuld model til at sætte strategiske mål i erhvervslivet. 

SMART står for: 

 • Specifik
 • Målbar
 • Attraktiv
 • Realistisk 
 • Tidsbaseret 

Dine strategiske mål skal altså være så specifikke (konkrete), at de er til at forstå for enhver i organisationen. De skal være målbare, så alle ved, hvordan I måler succes. 

Målene skal desuden være attraktive og i overenstemmelse med virksomhedens værdier og mission, og så skal de være opnåelige og realistiske og have en klar deadline, så organisationen holder snuden i sporet. 

Hvordan kan strategiske mål efter SMART-modellen så se ud?

Eksempler på strategiske mål 

Vi leger, at du har en virksomhed, som producerer maskiner og udstyr til entreprenører. 

I den overordnede strategi er der et mål om, at virksomheden skal have større markedsandele. 

Hvordan kunne strategiske mål efter SMART-modellen se ud for at understøtte det langsigtede mål? 

I beslutter, at I vil omsætte for 12 millioner mere i det nye år på en entreprenørmaskine, som har en pris på en million kroner.

I når altså frem til, at I skal sælge 12 maskiner mere i år end sidste år.

Salgsafdelingen bryder målet ned på månedsbasis. Det svarer til én ekstra maskine solgt pr. måned. Ved at regne baglæns og kigge på den gennemsnitlige succesrate i salgsafdelingen vurderer salgschefen, at det kræver 30 opkald i gennemsnit for at booke fem kundemøder, der leder til ét salg

Nu kan salgsafdelingen gøre målet operationaliserbart. Helt ned på den enkelte sælger. 

Afdelingens tre sælgere skal ringe til 10 flere kunder om måneden. Eller cirka to om ugen. Det giver 30 ekstra opkald om måneden for at booke fem flere kundemøder. I gennemsnit bliver ét af dem til et salg.

Nu ved sælgerne konkret, hvad de skal gøre for at understøtte det overordnede mål om at opnå større markedsandele. 

De strategiske mål skal løbende overvåges og evalueres for at få effekt

Én ting er at sætte strategiske mål. Noget helt andet er, om I er på vej til at opnå dem. 

Derfor er løbende overvågning og evaluering af, hvordan arbejdet går nødvendigt. 

Overvågning af din virksomheds strategiske mål kan eksempelvis indebære månedlige eller kvartalsmæssige rapporter og analyser. 

I eksemplet fra før med salgsafdelingen ville det være oplagt måned for måned at følge op på: 

 • Hvor mange ekstra salgsopkald blev der reelt foretaget?
 • Hvor mange af opkaldene blev til møder?
 • Hvor mange møder blev til salg? 

Sker der et pludseligt fald i antallet af salgsopkald? 

Måske er der en god forklaring som sygdom eller ferie – eller måske skal salgschefen fjerne nogle sten på vejen for medarbejderne, så de kan nå at foretage de ekstra opkald. 

Blev færre opkald til reelle salgsmøder?

Så skal de måske arbejde med kvaliteten af de leads, som kommer ind til salgsafdelingen, eller med hvad sælgerne siger, når de ringer op for at booke mødet.

Er der masser af salgsmøder, men ingen salg? 

I så fald kunne det tyde på, at sælgernes præsentation af produkterne skal justeres – eller måske skal kvaliteten af de møder, de booker, kigges efter i sømmene.

Pointen er: 

Når du har brudt din overordnede strategi ned i specifikke, målbare delmål, er det langt mere synligt, hvad den enkelte leder og medarbejder skal gøre. 

Og det er langt nemmere at identificere, hvad der er gået galt, hvis I ikke har nået målet.

En strategi skal være mere værd end papiret, den er skrevet på

For mange virksomheder udarbejder en strategi, der ender som et dokument i en mappe, der sjældent – eller måske aldrig – åbnes igen.

Hos Zephyr Consulting hjælper vi dig ikke kun med at udarbejde en strategi for strategiens skyld. 

Vi hjælper dig også med at bryde strategien op i håndgribelige delmål, så resultaterne løbende opnås. 

Med 25 års erfaring indenfor arbejde med virksomhedsstrategi fra Forsvaret, Dansk Byggeri, Danfoss, Siemens, Total og Maersk er vi specialister i at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at foretage strategisk analyse, udarbejde strategier og opnå de mål, som vi fastlægger som en del heraf. 

Vi kalder det strategieksekvering

Vi er nemlig mindst lige så interesserede i, at du rent faktisk når dine mål, som i at du lægger strategien. 

Skal vi hjælpe dig? 

Så book en strategisamtale i Søren Leth Nielsens kalender her.