Episode 4: Sådan ruster du din virksomhed mod eksterne trusler

22. februar 2024

Den eneste konstant i verden er forandring. Derfor er det afgørende for din virksomheds succes og overlevelse, at du er bevidst om og opmærksom på de trusler og muligheder, der lurer ude i markedet.

Så i episode 4 af “Flyt dig – eller bliv flyttet” får du derfor en enkel og brugbar metode til at spotte de vigtigste trusler og muligheder for din virksomhed. Og konkrete råd til, hvordan du skal bruge den viden i praksis.

Lyt med på

Hvis corona, ChatGPT eller krigen i Ukraine kom bag på dig og din virksomhed, så er det din egen skyld.

Det er måske lidt hårdt, men det er sandt.

Som virksomhedsejer eller direktør skal du nemlig altid være opmærksom på de trusler, der kan true din virksomheds overlevelse. Og de muligheder, der kan flytte din virksomhed tættere på dine mål.

Det er selvfølgelig umuligt at forudse præcis, hvornår en global pandemi rammer, hvor meget kunstig intelligens rent faktisk kan udrette, eller hvor store konsekvenser krigen i Ukraine har haft på verdensøkonomien.

Men ingen af delene er kommet som et lyn fra en klar himmel. I hvert fald ikke for de grundige virksomheder, der holdt sig bredt orienteret og lagt en fornuftig strategi, som de rent faktisk genbesøger og arbejder aktivt med.

Og hvordan gør du så det?

Sådan forbereder du bedst din virksomhed på forandringerne i verden

Det handler primært om at spotte 2 ting:

 1. Muligheder (positiv): Hvordan kan nye trends eller forandringer i markedet hjælpe din virksomhed med at nå jeres målsætninger?
 2. Trusler (negativ): Hvordan kan nye trends eller forandringer i markedet true din virksomheds overlevelse?

Begge dele er vigtige. Men truslerne kan have langt større konsekvenser end mulighederne. Så dem bør du kigge på først. Så det gør vi.

Hvis vi så tager udgangspunkt i en konkret trussel som for eksempel muligheden for at Kina invaderer Taiwan. Så tegner du to streger på et stykke papir, der danner en x-akse og en y-akse, så du har et koordinatsystem. På y-aksen skriver du “Sandsynlighed” og på x-aksen skriver du “Konsekvens”.

Og så spørger du dig selv:

 1. Sandsynlighed: Hvor sandsynligt vurderer vi (evt. med hjælp fra eksperter udefra) det er, at Kina invaderer Taiwan?
 2. Konsekvens: Hvis det skete, hvad er så den værst tænkelig konsekvens, det kan have for vores virksomhed? Ville det for eksempel påvirke vores supply chain? Og hvad gør vi, hvis det sker?

Derefter plotter du truslen ind i koordinatsystemet baseret på dine kvalificerede svar. Og så har du allerede en god fornemmelse for, om det er en trussel, du skal reagere på, og hvordan du i så fald skal reagere.

Det lyder måske banalt. Men der er mange virksomheder, der slet ikke tænker i de baner. Og det kan være farligt.

Men hvordan arbejder man så strategisk og helt konkret med muligheder, trusler, sandsynligheder og konsekvenser i en travl hverdag?

Sæt tid af hver måned til at arbejde strategisk med muligheder og trusler

Synes du, det lyder trygt og sikkert at køre 130 kilometer i timen i en firehjulstrækker i tåge med langt lys?

Nej vel? Men alligevel er det sådan, at mange virksomhedsejere driver deres virksomheder, når de undlader at tænke strategisk på en struktureret måde. Det kan godt være, de kommer hurtigt frem, men de aner ikke, om de kører i den rigtige retning.

Og sandsynligheden for, at de kører ind i noget, der totalskader bilen, er stor.

Derfor er det altafgørende at virksomhederne rent faktisk sætter tid af til at bruge deres strategi aktivt.

Her er de 3 vigtigste ting at huske:

 1. Sørg for at se på muligheder og trusler, som en naturlig del af det strategiske arbejde
 2. Vend tilbage til strategien med faste intervaller (minimum hver måned) og tjek op på, om noget har ændret sig
 3. Sæt ekstra tid af hvert kvartal til at gå i dybden med virksomhedens strategi.

Din virksomheds strategi er et levende og dynamisk værktøj, der hjælper dig med at navigere gennem forandringens vinde. Ikke et stykke pligtpapir, der samler støv i en skuffe.

Det er lovpligtig for en virksomhed at identificere og håndtere trusler

Der er mange virksomheder, som ikke er bevidste om det. Men der står faktisk i selskabsloven, at du som bestyrelse og virksomhed skal have et kontinuerligt blik for de trusler, der kan have en negativ indflydelse på din virksomhed.

Så det er altså ikke bare godt for din virksomhed. Det er decideret lovpligtigt.

Løb ikke efter eller fra nye trends. Brug dem strategisk

Når der dukker nye muligheder op som for eksempel ChatGPT, så går virksomheder typisk i panik på én af 2 måder:

 1. De satser alt på den nye trend, fordi mulighederne opfattes som uendelige
 2. De ignorere den nye trend, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne

Her skal virksomhedsejere i stedet slå koldt vand i blodet og spørge sig selv med udgangspunkt i den dynamiske strategi, de løbende opdaterer:

 • Hvordan kan den nye trend hjælpe os med at opnå vores strategiske mål?
 • Hvordan kan den nye trend forhindre os i at opnå vores strategiske mål?
 • Hvilke justeringer (hvis nogen) skal vi foretage i vores strategi baseret på den nye trend?

På den måde bliver din virksomhed ikke et passivt offer for forandringer. Men en aktiv spiller i en evigt foranderlig verden.

Lyt til dine specialiserede medarbejdere – de kan bedre spotte trusler inden for deres faglighed

Det er en vigtig del af det strategiske arbejde i en virksomhed, at medarbejderne også bliver inddraget. Og også her er det vigtigt at få styr på strukturen, så det sker helt naturligt.

Nedefra og op:

Det kan for eksempel ske ved at drøftelser i produktionen automatisk finder vej op til topledelsen, fordi der er en konkret struktur, der sikrer det. Blandt andet ved at sætte tid af til det på møderne på alle niveauer i virksomheden.

Oppefra og ned:

På samme måde er det også vigtigt at kommunikationen er tydelig og struktureret den anden vej. For topledelsen kan se andre trusler og muligheder end medarbejderne, og hvis de ikke får kommunikeret det videre til medarbejderne, kan der opstå misforståelser.

Men hvis medarbejderne bliver gjort opmærksom på truslerne og dermed hvorfor strategien har ændret sig, så kan de bedre navigere i de nye retningslinjer. Fordi de forstår baggrunden og konteksten for ændringerne.

Det sværeste er at starte op med at arbejde med strategien på en struktureret måde. Og ret hurtigt vil det blive en fordel og rent faktisk spare tid, fordi der ikke opstår så mange uforudsete situationer, misforståelser og fejl.

Få planen "6 trin til succes"
Samtykke til kommunikation og opbevaring af data