Projektlederuddannelse med effekt

Få en solid værktøjskasse med metoder og principper, som du kan tage med hjem og bruge i din virksomhed eller organisation fra dag 1, så du kan skabe en bedre bundlinje og mere motiverede projektdeltagere.
6 dage
8. januar 2024
Herning (Innovatorium)
15.995 kr. ekskl. moms

Grundlæggende projektledelse, der virker

På denne koncentrerede uddannelse bliver du klædt godt på som projektleder på 3 x 2 koncentrerede dage! Vi har skræddersyet et forløb, som giver dig konkrete og enkle værktøjer til at få dit projekt sikkert i mål. Uddannelsen er baseret på ”best practice” indenfor projektledelse, og uddannelsen får du for kun 15.995 kr. ekskl. moms.
Uddannelsen giver dig en solid værktøjskasse med metoder og principper i grundlæggende projektledelse. Du bliver desuden klædt på til arbejdet med projektteamet og andre, som har interesse i projektet.

Så meget får du ud af uddannelsen:

 • 3 x 2 undervisningsdage i Herning (Innovatorium) inkl. forplejning
 • Adgang til Zephyr Academy vores e-lærings platform. Her finder du undervisningsmaterialer til alle moduler (trinvis projektguide, artikler og videoer)
 • Grundig indsigt i din egen adfærd og motivation
 • En personlig adfærdsprofil fra e-stimate (Danmarks bedste testudbyder) til en værdi af 2.500 kr. inkl. 30 minutters personlig tilbagemelding (online eller på vores kontor i Herning)
 • Grundig indsigt i ledelsesadfærd og teamroller
 • Viden om, hvordan du sammensætter og organiserer et team
 • Læringslog med individuelle læringspunkter mellem hvert modul
 • Metoder til at planlægge, gennemføre og løbende evaluere projekter
 • En praktisk opgave fra din egen hverdag, hvor du bringer alle værktøjerne i spil.

Projektlederuddannelse i Herning (Midtjylland)

Vores projektlederkursus “Projektlederuddannelse med effekt” bliver afholdt i Herning (Midtjylland) på Innovatorium. Innovatorium byder på lyse lokaler samt gode parkeringsmuligheder lige ved døren. Såfremt retningslinjerne fra sundhedsmyndigheder medfører at der ikke kan gennemføres tilstedeværelsesundervisning, gennemføres modulerne virtuelt.

… Og så får du selvfølgelig øget motivation til at komme hjem og bruge værktøjerne og ideerne fra uddannelsen i dit arbejde til gavn for dig, dine kolleger og din organisation.

Projektlederuddannelsen er bygget op omkring 3 moduler a 2 dage

Underviseren har kørt mange forskellige projekter i det virkelige liv, både i forenings-, offentligt og privat regi. Han ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Uddannelsen er sat sammen, så du kun bruger tid på det, som grundlæggende er vigtigt for, at du får succes som projektleder.

Tilgangen i projektlederuddannelsen er en blanding af teori, praktiske øvelser og opgaver kombineret med ”Playful Learning”. Vi anvender ”Playful Learning”, fordi det oftest er den afgørende forskel mellem passiv viden og værdiskabende adfærdsændring. Forskning viser, at vi som mennesker lærer bedre, når vi er aktivt involverede og samtidig udfordres i anvendelsen af den nye viden.

Under uddannelsen udfordrer vi dig i projektlederens forskellige roller, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og fokus på opgaven under pres. En del af kursusdagene er bygget op omkring et projekt, som trin for trin får dig til at anvende det, du har lært. På den måde får du indblik i projektarbejdets underliggende strukturer og opnår fuld forståelse for projektstyring.

Modul 1 – Fundamentet (2 dage)

Dato: 
8. januar 2024
 - 9. januar 2024
Tid: 
08:3016:30

Formålet med dette modul er at få fundamentet for projektet på plads. Skrøbelige fundamenter fejler før eller siden, så det drejer sig om at gøre dem så solide som muligt.
Modulet fokuserer dels på at skabe de rette rammer (adfærd, struktur og succeskriterier), og dels på hvordan man laver en god plan, som tager hensyn til afhængigheder.

Vi kommer igennem følgende punkter:

 • Succeskriterier
 • Værdier og spilleregler (hvilken adfærd kan understøtte vores succes)
 • Projektcharter (rammerne for projektet, herunder resurser)
 • Projektplanlægning (herunder nedbrydning af opgaver og aktiviteter)
 • Organisation (herunder roller og ansvar)
 • Resurser (inkl. budget)
 • Interessenter
 • SWOT-analyse
 • Risici (identifikation og håndtering)
 • Projektopstart

Fra dag 1 etablerer vi projektgrupper, der skal løse opgaver sammen med henblik på at forstå udfordringer og styrker ved dét at arbejde sammen om en projektopgave.

Modul 2 – Ledelse og kommunikation (2 dage)

Dato: 
31. januar 2024
 - 1. februar 2024
Tid: 
08:3016:30

Formålet med dette modul er at give deltageren et større kendskab til sig selv som person. En leder, som kender sig selv, er bedre til at håndtere de dynamikker, som opstår, når mennesker skal arbejde sammen omkring en fælles opgave, og hvor der over tid er svingende motivation. Modulet kigger også på, hvordan man skal kommunikere med alle interessenter (intern såvel som eksterne).

Vi kommer igennem følgende punkter:

 • Motivation
 • Personlighedstyper (inkl. egen personlighedsprofil)
 • Ledelse (primadonnaledelse, situationsbestemt ledelse (SLII) og teamledelse)
 • Feedback
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikation (intern og ekstern) samt udarbejdelse af kommunikationsplaner

Hver deltager får sin egen adfærdsprofil fra e-stimate (Danmarks bedste testudbyder) og vil kunne bruge den til sin videre personlige udvikling.

Modul 3 – Eksekvering og overlevering (2 dage)

Dato: 
4. marts 2024
 - 5. marts 2024
Tid: 
08:3016:30

Formålet med dette modul er at klæde deltagerne på til at gennemføre projektet, lave løbende opfølgning og overdrage projektet efter afslutning. Modulet vil i høj grad fokusere på den adfærd og disciplin, som er nødvendig at have, hvis man vil nå i mål som planlagt. Samtidig fokuserer modulet på, hvordan man som projektteam kan indarbejde de erfaringer, man løbende opnår.

Vi kommer igennem følgende punkter:

 • Fremdriftsmåling
 • Målepunkter
 • Kvalitetsstyring
 • Opfølgning
 • Performance-feedback
 • Prioritering af indsatser
 • Læring
 • Håndtering af ændringer
 • Logbog
 • Afslutning af projektet
 • Overlevering af projektet
 • Præsentation af eget projekt

Hver deltager skal præsentere sit projekt for de andre på holdet med henblik på at samle den fælles læring.

Mød din underviser 
Søren Leth Nielsen

Søren har mere end 30 års erfaring som leder og projektleder i ind- og udland i frivilligt, offentligt og privat regi. Han har bl.a. været projektleder/performance coach på flere større og mindre globale projekter. Her kan bl.a. nævnes projekter i henholdsvis Siemens og Maersk Oil, hvor de udviklede metodikker væsentligt forbedrede projekternes performance. Det er bl.a. praktiske værktøjer og tilgange herfra, som Søren bringer ind i undervisningen.

Udover at undervise i projektledelse arbejder Søren som coach, mentor og konsulent indenfor
strategiudvikling og implementering, innovation, leder-, team- og medarbejderudvikling samt optimering af processer og arbejdsgange ved hjælp af LEAN. Han bruger innovative værktøjer som f.eks. LEGO® SERIOUS PLAY®.

Søren Leth Nielsen
Indehaver