Vej der deler sig i to

Kan man overhovedet bruge strategier til noget, når man står overfor stor usikkerhed?

Mange oplever at de p.t. står midt i en overlevelseskamp og kaster alle deres kræfter ind i at redde forretningen. Dette er ganske normalt, for det handler om overlevelse. Men det er midt i denne storm man enten skal genbesøge sin strategi eller begynde at kigge på at få lavet en, som kan hjælpe en over skærene og styrke fundamentet for virksomheden på den lange bane.

– Kig f.eks. på en virksomhed som vores, som med kort varsel pludselig fik en stor nedgang i aktiviteterne. Denne nedgang har vi valgt at bruge på at kigge indad og se på hvordan vi kan arbejde anderledes og stadig nå de mål vi har vi har sat os for. Vi skal blot nå dertil på en anden måde.

Simple greb kan gøre en stor forskel for dig og din virksomhed

Vi har i et tidligere blogopslag talt om hvordan man kan lave et hurtigt check af strategien. Men med udgangspunkt i den nuværende situation, hvor situationen med COVID-19 ændrer sig dag for dag, er det vigtigt at håndtere usikkerhederne på en struktureret måde. Dette kan gøres ved at man i sin plan indlægger en række punkter, hvor man som virksomhed er nødt til at tage en beslutning. Men på nuværende tidspunkt er grundlaget for usikkert til at tage den for virksomheden rigtige beslutning.

Punkterne indeholder tre ting:

Vi har angivet nogle enkle eksempler nedenfor:

Beslutnings

punkter

Beslutning som skal tages

Kriterie/betingelse for at beslutning kan tages

Handling som skal effektueres

1

Skal ansatte hjemsendes med løn eller fyres ?

Hvis der etableres en statslig ordning med lønkompensation 

Så hjemsendes de ansatte med løn

2

Skal vi etablere online forløb

Hvis neddroslingen af aktiviteter fortsætter minimum en måned mere

Så iværksættes planen med at markedsføre og sælge online forløb

3

Hvordan skal den fremtidige arbejdsstyrke sammensættes

Hvis efterspørgslen falder med mere end 25 % i dette kvartal 

Så iværksættes planen med tilpasning af organisationen til:

  • 50% af stillingerne er faste
  • Øvrige stillinger besættes af freelancere

Ved at bruge punkter som disse får man et mere stabilt grundlag for beslutninger, hvilket især er vigtigt i en verden som er kendetegnet ved kontinuerlig forandring.

#strategiimplementering #zephyrconsultingdk

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Articles from the blog

X