Autentisk ledelse: Kend dig selv, og bliv en bedre leder

19. juli 2023
5 minutters læsetid
I dag er det ikke nok med faglige færdigheder og et strategisk mindset, når du vil være en god leder.  En essentiel (men ofte overset) dimension af godt lederskab er selvforståelse.  Skåret helt skarpt...
Del
Indholdsfortegnelse

I dag er det ikke nok med faglige færdigheder og et strategisk mindset, når du vil være en god leder. 

En essentiel (men ofte overset) dimension af godt lederskab er selvforståelse. 

Skåret helt skarpt op, kan man sige: 

Kend dig selv, og bliv en bedre leder.

Som leder skal du guide og inspirere andre, træffe velinformerede beslutninger og skabe en positiv og effektiv arbejdskultur.

Selvforståelse har nogle afledte effekter, som både styrker den enkelte leder og organisationen samlet set: 

 • Du virker autentisk på medarbejderne
  Selvforståelse er grundlaget for autentisk lederskab.
  Autentiske ledere er i stand til at være tro mod deres egne værdier, overbevisninger og styrker.
  Ved at have en klar forståelse af deres egne holdninger og præferencer kan ledere handle i overensstemmelse med dem og være troværdige i deres ledelsesstil.
  Det opbygger tillid hos medarbejderne og skaber et solidt grundlag for effektivt lederskab.
 • Du ved, hvornår du skal bede om hjælp
  Du bliver i stand til at forbedre dine lederevner, når du er opmærksom på dine styrker og svagheder.
  Det betyder, at du bedre kan udvikle nødvendige færdigheder og søge hjælp, hvor det er nødvendigt.
  Det fører til konstant læring og vækst som leder og styrker din evne til at tackle udfordringer.
 • Du bliver bedre til at kommunikere effektivt
  Når du kender din egen kommunikationsstil, præferencer og blinde vinkler, kan du bedre tilpasse din kommunikation til forskellige situationer og mennesker.
  Det betyder, at du opnår gensidig forståelse og engagement fra medarbejderne.

Ved at investere tid og refleksion i at lære dig selv bedre at kende, kan du skabe en positiv indflydelse på dit team, din organisation og resultaterne som helhed.

Men hvilke elementer består du og din personlighed egentlig af? 

Og hvordan bliver du bevidst om dem, så du kan handle hensigtsmæssigt?

Din personlighed har 5 dimensioner

En måde at blive mere opmærksom på dig selv, din personlighed, dine handlemønstre og værdier er at få kortlagt din personlighedsprofil. 

Hos Zephyr Consulting bruger vi profiler fra e-stimate, som er et system til personlighedstest, der er funderet solidt i videnskaben. 

Profilen, vi oftest bruger, er femfaktorprofilen. 

Den er også kendt som Big Five-personlighedsmodellen.

Ved at fokusere på de fem dimensioner af personlighed, kan du som leder opnå en dybere indsigt af dine præferencer, adfærdsmønstre og interaktioner med andre.

De fem personlighedstræk, som profilen anvender er: 

Ekstraversion 

Ekstraversion handler om din grad af udadvendthed og sociale tilbøjeligheder. 

Ved at forstå din placering på denne skala kan du blive opmærksom på din foretrukne stil for samarbejde, kommunikation og energiforbrug. 

Det giver dig mulighed for at skræddersy din ledelsesstil og interaktion med andre baseret på dine naturlige præferencer og behov.

Venlighed

Venlighed handler om din tilbøjelighed til at være venlig, medfølende og samarbejdsvillig. 

Ved at evaluere dit niveau af venlighed kan du som leder få indsigt i din evne til at opbygge og vedligeholde positive relationer med dine medarbejdere. 

Det kan også hjælpe dem med at identificere områder, hvor du kan forbedre deres evne til at udvise empati og støtte.

Samvittighedsfuldhed

Samvittighedsfuldhed beskriver din grad af organisering, pålidelighed og omhyggelighed. 

Ved at forstå deres placering på denne skala kan du blive bevidst om din præference for struktur, planlægning og detailorientering. 

Det hjælper dig med at udnytte dine naturlige tilbøjeligheder til at opnå bedre organisatorisk effektivitet og håndtere komplekse opgaver.

Robusthed

Robusthed måler ledernes modstandsdygtighed over for stress, usikkerhed og følelsesmæssige udsving. 

Ved at evaluere din placering på denne skala kan du blive bevidst om dine reaktioner og strategier til håndtering af udfordrende situationer. 

Det hjælper dig med at udvikle coping-mekanismer og stresshåndtering, hvilket er afgørende for at opretholde en positiv og produktiv arbejdskultur.

Åbenhed for nyt 

Åbenhed for nyt handler om din åbenhed overfor nye idéer, kreativitet og intellektuelle udfordringer. 

Ved at evaluere din placering på denne skala kan du blive opmærksom på din naturlige nysgerrighed og evne til at tilpasse dig ændringer og innovation. 

Det hjælper dig med at skabe en kultur, der fremmer læring, innovation og kontinuerlig forbedring.

Tag testen: Lær dig selv at kende, og bliv en bedre leder 

e-interpersonal-profilen er for dig, som gerne vil have et dybere kendskab til dine styrker og ressourcer.

Du købe personlighedstesten online her og få 1:1 feedback fra os, hvor du får indblik i: 

 • Din adfærdsstil (foretrukne)
 • Hvad der motiverer dig
 • Hvordan leder du/skal ledes
 • Grit og robusthed
 • Hvor er dine styrker og udviklingsområder

Profilen er særligt ideel til dig, der gerne vil udvikle dig på operationelt og taktisk niveau. 

Læs mere og book en personlighedsprofil her.