Styrk dit lederskab

Drift og brandslukning udfordrer ofte lederens evne og ambition om at skabe vækst og udvikling. Vil du have værktøjer til at komme ud af denne situation og øge både din og dine medarbejdernes produktivitet og motivation?

Styrk dit fundament som leder

Gennem enkle og afprøvede metoder styrker du dit fundament som leder, skaber højere trivsel blandt medarbejderne og gavner virksomhedens bundlinje. Kurset skaber øjeblikkelige resultater, fordi du i forbindelse med kurset arbejder med et selvvalgt forbedringsprojekt og en personlig udviklingsplan. Uddannelsen er baseret på ”best practice” indenfor ledelse. Prisen for det samlede forløb er kun 17.995 kr. ekskl. moms.

Uddannelsen giver dig en solid værktøjskasse, som hjælper dig til at lede og udvikle både medarbejdere og virksomhed. Du bliver desuden klædt på til arbejdet med dit team og andre medarbejdere.

Lederkursus i Herning (Midtjylland)

Vores lederkursus “Styrk dit lederskab” bliver afholdt på Innovatorium i Herning (Midtjylland). Innovatorium byder på lyse lokaler samt gode parkeringsmuligheder lige ved døren. Såfremt retningslinjerne fra sundhedsmyndigheder medfører at der ikke kan gennemføres tilstedeværelsesundervisning, gennemføres modulerne virtuelt.

Det får du på uddannelsen:

 • Adgang til Zephyr Academy vores e-lærings platform. Her finder du undervisningsmaterialer til alle moduler (artikler og videoer)
 • En personlig adfærdsprofil fra e-stimate (Danmarks bedste testudbyder) til en værdi af 2.500 kr. inkl. 30 minutters personlig tilbagemelding (online eller på vores kontor i Herning)
 • 6 undervisningsdage + 2 netværksaftener + 2 x 30 minutters personlig sparring (online eller på vores kontor i Herning).
 • Kursusmateriale med relevant teori, artikler og øvelser
 • En temperaturmåling af de dele af virksomheden, som du er leder for
 • Forplejning under kurset

I forløbet arbejder du med:

 • at øge kendskabet til dig selv som person og leder
 • at udvikle dine lederkompetencer i et trygt og udfordrende rum
 • at anvende praktiske og let omsættelige værktøjer, som vil lette din hverdag
 • at udføre en praktisk opgave indenfor ledelse, som relaterer sig til din dagligdag i virksomheden/organisationen
 • at forstå værdier og leveregler
 • at skabe motivation og trivsel
 • at forstå og lede dit team
 • at give feedback og udvikle dine medarbejdere
 • at planlægge og eksekvere
 • at innovere og optimere.

… Og så får du selvfølgelig øget motivation til at komme hjem og bruge værktøjerne og ideerne fra uddannelsen i dit arbejde til gavn for dig, dine kolleger og din organisation.

Deltager fra ÅF Buildings udtaler
Læs mere
God formidling – interessante at lytte til og god veksling mellem teori og øvelser.
Deltager fra SA Group udtaler
Læs mere
”Det har været super godt personligt for mig, og jeg har ændret måden/tankegangen på, hvordan jeg arbejder og griber tingene an..”

”Styrk dit lederskab” er bygget op omkring 6 moduler på hver en dag

”Styrk dit lederskab” er en praktisk orienteret uddannelse, der er bygget op omkring 6 undervisningsdage og 2 faciliterede netværksmøder samt 2 x 30 minutters personlig sparring (online eller på vores kontor i Herning).

Forløbet afsluttes med en opgave, som præsenteres for de andre deltagere og underviserne.

Tilgangen på uddannelsen er en blanding af teori, praktiske øvelser og opgaver kombineret med ”Playful Learning”. Vi anvender ”Playful Learning”, fordi det oftest er den afgørende forskel mellem passiv viden og værdiskabende adfærdsændring. Forskning viser, at vi som mennesker lærer bedre, når vi er aktivt involverede og samtidig udfordres i anvendelsen af den nye viden.

Under forløbet udfordrer vi dig i lederens forskellige roller, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og fokus på opgaven. Undervisningen vil via din opgave blive koblet tæt til den hverdag, som du er en del af. På den måde får du langsomt indarbejdet nogle af principperne i din hverdag.

Underviserne har arbejdet som ledere i både forenings-, offentligt og privat regi. De ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes som leder. Uddannelsen er sat sammen, så du kun bruger tid på det, som grundlæggende er vigtigt for, at du får succes som leder.

Formålet med dette modul er at give dig en større indsigt i dig selv som leder. Hvad driver dig? Hvad er dine stærke og svage sider? Hvad ønsker du at udvikle? Svarene på disse spørgsmål er medvirkende til, at du fremstår mere selvsikker og tydelig over for dine medarbejdere. Modulet fokuserer også på, hvad der motiverer og skaber trivsel i hverdagen.

Vi kommer igennem følgende punkter:

 • Motivation
 • Personlighedstyper (inkl. egen personlighedsprofil)
 • Dine stærke og svage sider
 • Trivsel og arbejdsglæde

Hver deltager får sin egen adfærdsprofil fra e-stimate (Danmarks bedste testudbyder) og vil kunne bruge den til sin videre personlige udvikling.

En leder, som kender sig selv, er bedre til at håndtere de dynamikker, som opstår, når mennesker skal arbejde sammen om en fælles opgave, og hvor der over tid er svingende motivation. Formålet med dette modul er at arbejde med, hvordan man opbygger, skaber og vedligeholder det gode team, hvor man fokuserer på at ”spille hinanden gode”. I forbindelse med modulet gennemføres en måling efter eget valg indenfor den enhed, som man er leder for (der kan vælges mellem tre målinger: temperaturmåling af teamet/afdelingen, trivselsmåling og arbejdsglædemåling). Målingen bruges i forbindelse med den opgave, som udarbejdes under forløbet, og som præsenteres på det sidste modul.

Vi kommer igennem følgende punkter:

 • Ledelse (primadonnaledelse, situationsbestemt ledelse (SLII) og teamledelse)
 • Det funktionelle team
 • Kortlægning af medarbejderes kompetencer
 • Udvikling af medarbejdere

Formålet med dette modul er at give deltageren et større indblik i vigtigheden af kommunikation, herunder hvordan vi bruger kroppen (kropssproget). Samtidig gennemgås afholdelse af løbende samtaler (også de svære), feedback og løbende coaching af medarbejderne.

Vi kommer igennem følgende punkter:

 • Udviklingssamtaler
 • Den svære samtale
 • Feedback
 • Coaching
 • Kropssprog

Formålet med dette modul er at give dig de grundlæggende værktøjer til at sætte rammerne for større opgaver, så sandsynligheden for succes øges. Vi giver dig enkle metoder til at sætte mål, nedbryde opgaver, måle fremdrift og samtidig håndtere de muligheder og udfordringer, man normalt møder i dagligdagen. Sluttelig arbejder vi med, hvordan man via involvering tager ejerskab over opgaverne, som gør opfølgning lettere at håndtere og skaber bedre resultater.

Vi kommer igennem følgende punkter:

 • At sætte mål
 • Målepunkter (hvad skal måles, og hvorfor skal det måles?)
 • Opfølgning
 • Performance-feedback
 • Prioritering af indsatser
 • Læring

Formålet med dette modul er at give dig værktøjerne til at holde bedre møder. Modulet giver dig også de værktøjer, du skal bruge, for at deltagerne får en positiv oplevelse. Det er vigtigt, at de ikke føler, at de spilder deres tid, når de sidder til dine møder. Modulet kommer også ind på, hvordan du præsenterer bedst muligt.

Vi kommer igennem følgende punkter:

 • Mødetyper og rammer
 • Mødeledelse
 • Mødeagenda
 • Mødereferat og aktionsliste
 • Den gode præsentation
 • Mødefeedback
 • Brug af ”Peak-End Rule”
 • Mødefeedback

På det sidste modul skal du præsentere din opgave for de andre deltagere og underviserne. Opgaven tager udgangspunkt i din hverdag og kan med fordel kobles til den måling, som blev foretaget i modul 2. Såfremt det kunne være ønsket, laver vi gerne en anden måling, så du kan se effekten af dine indsatser.

Formålet med disse netværksaftener er at mødes med tre måneders mellemrum og få feedback på, hvordan det går med implementeringen af de nye tiltag. Der er også mulighed for at få genopfrisket dele af pensum, som ligger lidt fjernt i hukommelsen.

Undervejs i forløbet har du adgang til 2 x 30 minutters personlig sparring om din hverdag som leder. Seancerne afholdes enten online eller på vores kontor i Herning.

Hvem bør deltage på lederkurset?

Dette lederkursus henvender sig til alle brancher og alle typer af virksomheder, som ønsker en konkret og enkel værktøjskasse til dét at være leder.

Du kan arbejde i private eller offentlige virksomheder og være:

 • ny leder
 • ejer/leder
 • leder med flere år i stillingen med et behov for et frisk indspark

Bestil en skræddersyet intern lederuddannelse!
Som virksomhed eller organisation kan I bestille en skræddersyet lederuddannelse med fokus på jeres medarbejdere, jeres organisation og jeres specifikke behov. Ring til Søren Leth Nielsen og hør mere på tlf. 6169 9150 eller ved at sende en mail til info@zephyrconsulting.dk.

Som deltager får du:

 • konkrete og overskuelige værktøjer, som du kan implementere i dit daglige arbejde
 • øget indsigt i dig selv, din motivation og din adfærd
 • viden om balancen mellem ledelse (leadership) og styring (management).

Som virksomhed/organisation får du en leder:

 • som kan tage en temperaturmåling af virksomheden. Målingen gennemføres, før og efter den praktiske opgave er løst
 • som har et solidt fundament til at skabe trivsel samt sætte mål, retning og skabe resultater
 • som kan løse en konkret opgave, der relaterer sig til virksomheden, og som er med til at tjene investeringen hjem.
om-os-brian-min

Brian Dahl Steinecke Thomsen

Underviser

Brian har mere end 30 års erfaring som leder og projektleder i ind- og udland. Han har bl.a. været projektleder på flere større og mindre globale projekter indenfor byggeri og forbedringer. Her kan bl.a. nævnes projekter i henholdsvis Siemens og Danfoss, hvor han via konstant udfordring af status quo skabte væsentlige forbedringer i projekternes performance. Det er bl.a. de praktiske værktøjer og tilgange herfra, som Brian bringer ind i undervisningen.

Udover at undervise i ledelse arbejder Brian som coach, mentor og konsulent indenfor
leder-, team- og medarbejderudvikling samt optimering af processer og arbejdsgange ved hjælp af LEAN.

Brian søger altid at skabe de bedste forudsætninger for udvikling og læring i et miljø baseret på ydmyghed, tillid og gensidig respekt. Brian har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør samt en mastergrad i læringsprocesser med speciale i organisatorisk læring.

Den praktiske erfaring er opnået gennem ansættelser i bl.a. Forsvaret, Danfoss, Dansk Byggeri og Siemens.

om-os-soeren-min

Søren Leth Nielsen

Underviser

Søren har mere end 30 års erfaring som leder og projektleder i ind- og udland i frivilligt, offentligt og privat regi. Han har bl.a. været projektleder/performance coach på flere større og mindre globale projekter. Her kan bl.a. nævnes projekter i henholdsvis Siemens og Maersk Oil, hvor de udviklede metodikker væsentligt forbedrede projekternes performance. Det er bl.a. praktiske værktøjer og tilgange herfra, som Søren bringer ind i undervisningen.

Udover at undervise i ledelse arbejder Søren som coach, mentor og konsulent indenfor
strategiudvikling og implementering, innovation, leder-, team- og medarbejderudvikling samt optimering af processer og arbejdsgange ved hjælp af LEAN. Han bruger innovative værktøjer som f.eks. LEGO® SERIOUS PLAY®.

Søren tror på, at mennesker grundlæggende vil gøre det godt, og at tillid og ydmyghed er væsentlige værdier for, at vi som mennesker kan fungere optimalt. Han har stort fokus på, at undervisningen skal skabe værdi for både deltager og virksomhed.

Den faglige og menneskelige ballast er opnået gennem ansættelser i Forsvaret, Siemens og Maersk.

Vennerabat

Gør dine venner og kolleger klogere, og spar penge på samme tid!
Hvis du tager en ven (eller flere) med på det samme kursus som dig selv, giver vi jer hver en rabat på 15% af kursusprisen. Det behøver faktisk ikke engang være en rigtig ven, du tager med. Det kan også være din kæreste, din mor, din chef, din bankrådgiver eller ham Peter nede fra lageret, der kommer for lidt ud. Hvis det er svært at vælge, kan du også bare tage dem alle sammen med på én gang.

Det eneste, de skal gøre, er at skrive i kommentarfeltet, at de kender dig og vil benytte sig af vennerabatten. Så skal vi nok sørge for resten.

Vennerabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.

Er I flere end fem medarbejdere, kan I med fordel bestille kurset som et særligt tilpasset kursus (firmakursus). Hør mere på tlf. 6169 9150 eller ved at sende en mail til info@zephyrconsulting.dk.

Januar 2022

12Jan(Jan 12)08:3019Maj(Maj 19)16:30Styrk dit lederskab