6. december 2022

Er du en tjenende leder?

Servant Leadership er et begreb som blev startet af Robert K. Greenleaf, via et essay fra 1970’erne med titlen “The Servant as Leader.”.

Hvor den traditionelle ledelses tilgang fokuserer på virksomhedens eller organisationens succes, sætter Servant Leadership medarbejderne først for at udvikle organisationen gennem deres engagement. Herved skabes et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere på alle niveauer i organisationen føler sig respekteret og værdsat.

Principper bag ”Servant Leadership”, er at lederen skal:

  1. Lytte til hvad deres team har at sige og giver mulighed for at de kan komme til orde og giver konstruktiv feedback.
  2. Være empatisk og bekymrer sig om sit teams ve og vel. Og hvor det er muligt hjælper man gerne på det personlige plan.
  3. Have tid til at ”hele”, før man bevæger sig videre mod nye mål og projekter
  4. Være selvbevidst, og kontinuerligt arbejde med at blive bedre på det menneskelige og ledelsesmæssige plan.
  5. Guide og overbevise medarbejderne om at det man skal er det rigtige, ikke diktere som den mere autoritære leder ville gøre.
  6. Konceptualisere, ved skabe sammenhæng i forhold til roller, opgaver og langsigtede mål
  7. Være fremsynet og bruge refleksion og læring, til at skabe bedre resultater fremadrettet.
  8. Anerkende og forstå vigtigheden af vedkommendes ansvar. De går foran som det gode eksempel og demonstrerer de værdier og adfærd, som de ønsker at se hos andre.
  9. Forpligte sig til vækst, ved at hjælpe deres team med at vokse og udvikle sig professionelt.
  10. Opfordre til samarbejde indenfor deres organisationer, værdsætte alles input samt bede folk om at bidrage med deres holdninger, så ofte som muligt.

Et eksempel på en virksomhed, som for alvor praktiserer ”Servant Leadership”, er Starbucks. Deres CEO Howard Schultz har sagt, at han tror på at en god virksomhed kun kan skabes, ved at forbinde værdi for aktionærerne med værdi givet til medarbejderne. Det er grunden til, at virksomheden tilbyder medarbejderne mange fordele, som ikke er helt almindelige, såsom gratis college-undervisning. Hans ledelsesstil kommer bedst til udtryk i følgende udtalelse: “Coffee is what we sell as a product, but it’s not the business we’re in. We’re in the people business.”

 

ANSVARSFRASKRIVELSE: LEGO® er et varemærke tilhørende LEGO Group, som ikke sponsorerer, godkender eller støtter dette indlæg på nogen måde.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Articles from the blog

X