20. december 2022

Trivsel er meget mere end frugtordning og træningscenter.

Når virksomhederne arbejder med trivsel, er det ofte misforstået at bare der er god kantineordning, træningscenter og frugtordning, så går det hele ganske godt.

AI de kommende år vil organisationer og virksomheder med fokus på det menneskelige, have en større tiltrækning end de der ikke er.

Men hvad er det trivsel er for noget?

Videncenter for Arbejdsmiljø anvender følgende definition: “Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav, vi stilles over for, og vores behov, kompetencer og ressourcer”.

God trivsel er ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø: “Et resultat af, at der hos hver enkelt medarbejder er balance mellem de udfordringer, der gives, og de ressourcer, der er til rådighed. Den enkelte ansatte mærker løbende, om der er balance mellem udfordringer og ressourcer, og denne opfattelse skabes i samspillet mellem medarbejdere, mellem medarbejdere og ledere og mellem de forskellige dele af organisationen. Arbejdet med at skabe god trivsel er altså vedvarende og noget, der skabes i dialogen og kommunikationen på alle niveauer af organisationen”. God trivsel afspejler, at medarbejderne oplever at trives og føler tilfredshed og arbejdsglæde. Graden af trivsel afhænger af, hvor stor balance den enkelte medarbejder har mellem egne ønsker og behov, og de krav og muligheder, der følger af jobbet.

Hvad kan den enkelte leder og/eller virksomhed gøre?

For det første er vi tilhængere af, at den enkelte leders bonus system inkluderer trivsel og medarbejder engagementet. Dernæst skal man som virksomhed kigge ind i hvordan man kan undgå at folk mistrives. Det er ikke godt nok at have et godt stress beredskab, for så er det for sent.

Et af de områder, hvor vi ofte ser at virksomheder og organisationer er udfordret, er balancen mellem ressourcer og arbejdsmængde. Det er underligt nok, ofte svært at prioritere sine opgaver, fordi det også betyder at andre skal ned-/ bortprioriteres.

Så vores opfordring er at man som virksomhed/organisation løbende skal checke trivslen og handle, hvis det afviger fra de mål man har sat op. Og ikke vente til den årlige medarbejder undersøgelse.

#thrive #employeeengagement #happinessatwork #adventcalendar #LEGOcity

ANSVARSFRASKRIVELSE: LEGO® er et varemærke tilhørende LEGO Group, som ikke sponsorerer, godkender eller støtter dette indlæg på nogen måde.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Articles from the blog

X