18. december 2022

Har du glemt barnet i dig selv? Eller synes du leg er dybt useriøst

Leg og dertil knyttede aktiviteter opfattes ofte som useriøst, specielt når det relaterer sig til arbejde.

Men forskning viser, at leg har mange fordele som man kan bruge i forretningsmæssig øjemed.

Det åbner til vores fantasi, så vi bedre kan forestille os løsninger og se ting i et andet lys og samtidigt forbedrer det vores evne til at udvikle relationer.

Vi bruger leg i mange forskellige sammenhænge, men den metodik vi anvender oftest, er metoden LEGO® SERIOUS PLAY®. Som blev udviklet af professor Johan Roos og professor Bart Victor i deres søgen efter mere effektive måder til at håndtere kompleksiteten og udfordringerne i organisationer og erhvervsliv (I kan se mere derom i denne artikel: https://www.ijmar.org/v5n4/18-025.html ).

Fordelen ved metoden, udover at alle kommer til orde, er at det hjælper til at bringe folk i “flow”. Når det sker, er de bl.a. opslugte og fokuserede og det gør os i stand til at ”dykke ned” i folks inderste tanker og dermed åbne for ærlige og åbne snakke om det der for alvor betyder noget.

Metoden er solidt teoretisk funderet og især effektiv når mennesker og organisationer skal have et større indblik i hverdagen eller se og håndtere deres udfordringer på nye måder.

Vi bruger metoden til alt lige fra: lederteamet som ikke kunne blive enige om en løsning (som blev bygget på under 2 timer), indsigt i og udvikling af teams samt op til strategier for mega projekter og virksomheder.

#strategi #flow #LEGOseriousplay #LSP

ANSVARSFRASKRIVELSE: LEGO® er et varemærke tilhørende LEGO Group, som ikke sponsorerer, godkender eller støtter dette indlæg på nogen måde

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Articles from the blog

X